Projecte curricular 1r BTX

L’Institut Baix a Mar imparteix dues modalitats de batxillerat:

                                       CIÈNCIES I TECNOLOGIA                           

                                        HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS    

El currículum LOMCE (a 1r de batxillerat) estableix les següents matèries:

1r curs (BATXILLERAT LOMCE) Hores
Llengua i literatura catalana 2,5
Llengua i literatura castellana 2,5
Anglès 3
Filosofia i ciutadania 3
Educació física 2
Tutoria 1
Modalitat 1 4
Modalitat 2 4
Modalitat 3 4
Modalitat 4 o 2 optatives 4
  MODALITAT 1 MODALITAT 2 MODALITAT 3 MODALITAT 4 o 2 OPTATIVES
CIÈNCIES I TECNOLOGIA Matemàtiques 1 Dibuix tècnic 1 Física 1 Química 1 Tecnologia industrial 1
Biologia 1 Psicologia 
Anglès oral
Estada a l’empresa 1  Alemany

 

 

Què i per què?

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Economia de l’empresa 1 Economia Matemàtiques
aplicades a les
ciències socials 1
Literatura universal Llatí 1 Història del món
contemporani