Projecte curricular 2n BTX

L’Institut Baix a Mar imparteix dues modalitats de batxillerat:

    CIÈNCIES I TECNOLOGIA                           

                                        HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS    

El currículum LOE (a 2n de batxillerat) estableix les següents matèries:

2n curs (BATXILLERA LOE)

H

Llengua i literatura catalana

2

Llengua i literatura castellana

2

Anglès

3

Història de la Filosofia

3

Història d’Espanya

3

Tutoria

1

Modalitat 1

4

Modalitat 2

4

Modalitat 3

4

Modalitat 4 o 2 optatives

4

   MODALITAT 1 MODALITAT 2 MODALITAT 3 MODALITAT 4 o 2 OPTATIVES
CIÈNCIES I TECNOLOGIA Matemàtiques 2 Dibuix tècnic 2  Física 2 Química 2
Biologia 2 Alemany 2  Sociologia 

 

 

Anglès oral 2

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Economia de l’empresa 2 Geografia Matemàtiques
aplicades a les
ciències socials 2
Literatura catalana Llatí 2 Història de l’art