ASSIGNACIÓ DE VACANTS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Recordeu portar el full del resguard de Preinscripció que us vam lliurar al presentar la documentació.