1er Curs

Mòduls professionals Hores 
MP1 Automatismes industrials 231
MP2 Instal·lacions elèctriques interiors 264
MP6 Instal·lacions solars fotovoltaiques 66
MP9 Electrònica 66
MP10 Electrotècnia 165
MP11 Formació i orientació laboral 99
Hores lectives 891

2n Curs

Mòduls professionals Hores
MP3 Instal·lacions de distribució 99
MP4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 99
MP5 Instal·lacions domòtiques 132
MP7 Màquines elèctriques 99
MP8 Instal·lacions elèctriques especials 132
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66
MP13 Anglès tècnic 99
MP14 Síntesi 66
Hores lectives 792
MP15 FCT 317

 

SERVEIS D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

L’institut Andreu Nin té una àmplia experiència en l’orientació adreçada a les persones per tal que millorin la seva qualificació professional. Des de l’any 2012 ofereix els serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per experiència laboral I en activitats socials.
Aquests serveis permeten… Llegeix més»