Acredita’t

arton72-0bc72 logo_fse_color

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que hi participen d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

Aquest procediment permet a la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència aconseguir una acreditació oficial.

El procediment implica que la persona interessada ha d’assistir aproximadament a cinc sessions presencials en el centre assignat.

Aquest procediment consta de tres fases:

Assessorament

En aquesta fase l’aspirant té un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació. L’assessorament és fonamental en el procediment, de manera que tothom hi ha de passar.

L’assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s’ha demanat, adquirits a través de l’experiència laboral o mitjançant la formació anteriorment rebuda. A partir d’aquesta informació, l’aspirant pot decidir si passar a la fase d’avaluació o a la formació complementària que se suggereixi.

La fase finalitza amb l’elaboració d’un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació.

Avaluació

En aquesta fase l’aspirant pot demostrar les competències professionals per a les quals demana l’acreditació. En l’avaluació es tindran en compte, entre d’altres, la fiabilitat, l’objectivitat i la qualitat. En essència, l’objectiu és demostrar la competència professional relacionada amb les unitats de competència.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que la decisió final sobre el reconeixement de les competències la prendrà de forma col·legiada la comissió d’avaluació, que també és l’encarregada d’establir els mètodes d’avaluació.

Acreditació de la competència

En aquesta fase, les persones que superen l’etapa d’avaluació, reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora.

Quines qualificacions es poden acreditar en aquesta convocatòria?

Àmbit: Administració i gestió (63 places):

 • Administració de recursos humans
 • Assistència a la direcció
 • Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines
 • Gestió comptable i auditoria
 • Gestió financera

Àmbit: Activitats Físiques i Esportives i Socorrisme (165 places);

 • Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent
 • Condicionament físic en grup amb suport musical
 • Fitnes aquàtic i hidrocinèsia
 • Guia per itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa
 • Guia per itineraris eqüestres en medi natura
 • Guia per itineraris en bicicleta
 • Socorrisme en espais aquàtics naturals
 • Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Quan comença el procés de l’Acredita’t?

Les preinscripció està oberta entre el 23 d’octubre i el 15 de desembre de 2017. En cas de places vacants la preinscripció continuarà oberta fins el 13 de març de 2018.

Requisits de participació de les persones candidates

Per ser admeses en el procediment convocat, les persones candidates han de posseir, en el moment de la inscripció a la fase d’assessorament els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  -certificat de registre de ciutadania comunitària,
  -targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  -autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.
 2. Tenir 20 anys complerts en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció.
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.

Cal tenir en els últims 10 anys:

 1. 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, o
 2. Almenys 300 hores de formació.

Preu del Servei

Preu públic de la fase d’assessorament: 26,00 euros.
Preu públic de la fase d’avaluació: 13,00 euros per a cada unitat de competència

Documentació necessària

El pagament cal fer-lo al compte corrent: ES81-2100-1017-7902-0004-1236 indicant el non i cognom de la persona usuària

L’adjudicació de places serà per rigorós ordre d’inscripció (per registre d’entrada oficial).

Horari d’inscripció

 • Matins de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00
 • Tardes de dilluns a dijous de 16:30 a 18:00

Horari d’atenció

 • Dilluns, dimecres i dijous de 10:30 a 12:30  i dimarts de 15:00 a 17:00, per a l’Àmbit d’Activitats físiques
 • Dimecres de 10:30 a 12:30 per a l’Àmbit d’Administració i gestió

Més informació

Tota la informació la trobareu disponible al web: http://acreditat.gencat.cat

Veure altres notícies relacionades amb el Servei d’Acreditació de competències professionals.