4t ESO

Carpeta amb els deures d'estiu de 4rt d'ESO. Punxa sobre el nom de l'assignatura de la qual has de fer els deures.

El document PDF de la matèria per recuperar l'has d'imprimir i contestar. El dossier contestat l'has de presentar al centre el dia de l'examen de recuperació al setembre.