Preinscripció i Matrícula

ESO

Calendari preinscripció  ESO

Presentació sol·licituds del 13 al 24 d’abril ambdós inclosos.

Per més informació consulteu: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Calendari matrícula  ESO (alumnat NOU al centre)

1r ESO: del 21 de juny  al 27 de juny

2n, 3r i 4t d’ESO :del 25 de juny  al 29 de juny

Període de matrícula extraordinària pels pendents d’exàmens de setembre: del 5 de setembre al 7 de setembre

Per més informació consulteu: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

BATXILLERAT

Calendari preinscripció  Batxillerat (alumnat NOU al centre)

Presentació sol.licituds: del 14 de maig  al 24 de maig

Calendari matrícula  Batxillerat (TOT l’alumnat)

Batxillerat: 4 al 11 de juliol

Període de matrícula extraordinària pels pendents d’exàmens de setembre: del 5 de setembre al 7 de setembre

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

Calendari preinscripció  CFGM 

Presentació sol.licituds  : del 14 de maig  al 24 de maig

Calendari matrícula CFGM 

CFGM:  4 al 11 de juliol

Període extraordiàri:  del 5 de setembre al 7 de setembre
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
Calendari de preinscripció CFGS 

Presentació sol.licituds: del 29 de maig  al 7 de juny

Calendari matrícula  CFGS

CFGS:  4 al 11 de juliol

CURS D’ACCÉS AL GRAU SUPERIOR
Calendari de preinscripció CAS

Presentació sol.licituds

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
Calendari de preinscripció PFI

Presentació sol.licituds: del 14 de maig  al 25 de maig