Segon període de preinscripció i matrícula al setembre (CFPM i CFPS)

Segon període de preinscripció i matrícula cicles formatius de grau mitjà i superior
En els centres i ensenyaments en què, després del procés ordinari de preinscripció i matrícula, quedin places vacants  s’estableix un segon període de preinscripció i matrícula al setembre.

Pendent publicació resolució