BATXILLERAT

Del 18 al 25 de maig de 2016

Horari d’atenció al públic
Matins: De dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.00 h
Tardes: De dilluns a dijous, de 16.00 h a 18.00 h

A tenir en compte: Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc.

Documentació obligatòria que cal presentar en tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud (en PDF)  o  Imprès de sol·licitud  (en suport informàtic – recomenable)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a
 • Núm. d’Afiliació a la Seguretat Social de pare, mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. pares i alumne/a)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de pare, mare o tutor/a legal (el domicili habitual que s’al·lega a la sol·licitud ha de coincidir amb el del  DNI o NIE)
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés.

Documentació a efectes de barem:

 • Si hi ha germans matriculats al centre o pares, tutors legals hi treballen (es comprovarà en el moment de la presentació de la sol·licitud).
 • Document acreditatiu del lloc de treball (contracte laboral, certificació empresa o model 036)
 • Document acreditatiu beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
 • Document acreditatiu certificat de discapacitat ≥ 33% (alumne/a, pare, mare o germans)
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
 • Informe o certificat mèdic oficial (malaltia crònica sistema digestiu, endocrí o metabòlic de l’alumne/a)
 • Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva
 • Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
 • Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

Si ha tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats a ESO, PQPI, CFPM o FP1 a l’Institut Serrallarga, caldrà facilitar les seves dades per a la comprovació.

CALENDARI, INFORMACIÓ i CRITERIS D’ADMISSIÓ: www.queestudiar.gencat.cat/cat/preinscripcio

Publicació oferta: 13 de maig de 2016
Presentació sol·licituds (telemàtiques incloses): del 18 al 25 de maig de 2016
Presentació documentació: fins el 27 de maig de 2016
Publicació llistes amb el barem provisional: 6 de juny de 2016
Termini per presentar reclamacions : del 7 al 9 de juny de 2016
Publicació llistes amb el barem definitiu: 14 de juny de 2016
Publicació llistes ordenades definitivament: 17 de juny de 2016
Publicació llistes d’admesos: 4 de juliol de 2016
Període de MATRÍCULA: del 5 al 12 de juliol de 2016
Confirmació d’alumnes (pendents avaluació setembre) del 5 al 12 de juliol de 2016 (llevat BATX Arts)
Període de matrícula EXTRAORDINÀRIA: del 7 al 9 de setembre de 2016

(informació en pdf per imprimir)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>