P. de FORMACIÓ I INSERCIÓ

Del 17 al 27 de maig de 2016

Horari d’atenció al públic
Matins: De dilluns a divendres, de 9.30 h a 14.00 h
Tardes: De dilluns a dijous, de 16.00 h a 17.30 h

Oferta professional

 • Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas
 • Auxiliar de pintura
CALENDARI, INFORMACIÓ I CRITERIS D’ADMISSIÓ: www.gencat.cat/preinscripció

Publicació de l’oferta: 13 de maig de 2016
Període de presentació de sol·licituds: Del 17 al 27 de maig de 2016
Entrevistes d’orientació i valoració: 17 de maig al 6 de juny de 2016
Publicació de les relacions de sol·licituds baremades: 7 de juny de 2016
Període de reclamacions de les relacions baremades: Del 8 al 10 de juny de 2016
Publicació de les relacions baremades definitives: 14 de juny de 2016
Publicació de les relacions d’alumnat admès: 1 de juliol de 2016

(Un cop hagueu comprovat les llistes, passeu per secretaria a recollir la documentació per a la matriculació.)

Període de MATRICULACIÓ: De l’1 al 9 de setembre de 2016

A tenir en compte

 • Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc.
 • Per accedir als PFI, s’ha de tenir com a mínim 16 anys i com a màxim 21 a l’inici del programa, no haver obtingut el títol de graduat/da en ESO o equivalent a efectes acadèmics, i no seguir estudis en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació.

Documentació identificativa obligatòria

 • Imprès de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne/a
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a
 • Núm. d’Afiliació a la Seguretat Social de pare, mare, tutor/a legal o de l’alumne/a si ha treballat.
 • En el cas de discapacitat, original i fotocòpia del certificat del CAD o informe de l’EAP

Si l’alumne/a és menor d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de pare, mare o tutor/a

Documentació acreditava dels criteris

Criteris específics

 • Proximitat del domicili de l’alumne/a
  Quan el domicili és dintre de l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
  Quan el domicili és dintre de l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.
  Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents

Quan la persona que ho sol·licita no ha cursat un PQPI o un programa de formació i inserció, o un cicle de formació professional: 20 punts.

L’al·legació es fa marcant la casella corresponent a la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

Anys d’escolarització a l’ESO i últim curs realitzat
Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts
Si l’últim curs realitzat és 4t ESO: 20 punts
Si l’últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts
Si l’últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts

Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos realitzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.

Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

Criteris d’ordenació

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas d’empat després d’aplicar els criteris específics exposats. L’ordenació de les sol·licituds afectades per situació d’empat es fa en funció del número obtingut per sorteig públic.

(informació en pdf per imprimir)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>