Preinscripció Postobligatòria

BATXILLERAT
Del 16 al 24 de maig de 2017
ENSENYAMENTS ESPORTIUS (1r període)
Del 16 al 29 de maig de 2017
CICLES FORMATIUS de GRAU MITJÀ
Del 16 al 24 de maig de 2017
 
PROGRAMES de FORMACIÓ i INSERCIÓ
Del 15 al 26 de maig de 2017
CICLES FORMATIUS de GRAU SUPERIOR
Del 25 al 31 de maig de 2017
CAS – CURS de preparació per a la incorporació als CICLES de GRAU SUPERIOR
 Del 3 al 7 de juliol de 2017

 

INFORMACIÓ web
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
www.iesserrallarga.cat