Perfil del contractant

Licitació del servei de cantina (Expedient 43002582-2-2018)

Avui, dimarts 31 d’octubre s’ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació del servei de cantina de l’Institut Salvador Vilaseca per a l’any 2018. La documentació la podeu descarregar des de l’enllaç següent:

Enllaç als documents

La data límit per a presentar la documentació (al mateix institut) acaba a les 14:00 h del dimecres 15 de novembre.

 

Licitació del servei de neteja (Expedient 43002582-1-2018)

Enllaç a l’anunci publicat al DOGC, al Plec de Clàusules Administratives i al Plec de Prescripcions Tècniques

Obertura del sobre C

Dia:  Dimarts 21 de nevembre
Hora:  11:15
Lloc:  Institut Salvador Vilaseca
Share