Notícies i Novetats

Picture of Administrador/a a8025654
CONVOCATÒRIA DE VAGA D'ESTUDIANTS
by Administrador/a a8025654 - Tuesday, 22 October 2013, 11:18 AM
 

Davant la Vaga d'Estudiants de tres dies convocada pel Consell Estudiantil de Catalunya, el Conselll Escolar del nostre centre ha autoritzat als alumnes que la vulguin seguir a fer-la només el dijous 24 d'octubre. Altres faltes d'assitèntica constaran com a injustificades en cas de no ser justificades pel procediment habitual.