Projecte de Convivència

En aquest enllaç pot descarregar-se el document marc del Projecte de Convivència del centre:

Pla de Convivència_2016-17

Un dels temes fonamentals que treballem és la prevenció, la detecció i l’eradicació de l’assetjament escolar. Tenim establert un protocol d’intervenció i formem part del projecte #aquiproubullying, iniciat aquest  nou curs 2017-18 pel Departament d’Ensenyament.