TÍTOLS D’ESO

Es comunica a tots els alumnes que van finalitzar els seus estudis d’ESO els cursos 14/15 i 15/16  que poden passar per Secretaria en horari habitual a recollir el títol personalment.

INFORMACIÓ TERMINIS DE LES PROVES PAU/PAP

La preinscripció i tots els tràmits associats a les PAU es faran del 16 al 31 de maig al portal d’accés a la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat

Documents de consulta: Informació MATRÍCULA PAU 2018 / TERMINIS I TRÀMITS PAU

La prematrícula als CFGS serà del 29 de maig al 7 de juny de 2018. Cal revisar la documentació necessària: RALC, Certificat de notes, DNI, DNI pare/mare i llibre de família si sou menors d’edat, etc.

PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Del 14 al 24 de maig està obert el termini per fer la preinscripció del curs 2018-19 (Batxillerat i Cicles).

Document de preinscripció 18-19 Batxillerat pdf

Document de preinscripció 18-19 Cicles Grau Mitjà pdf

ITINERARIS CURS 2018-19: Itineraris 1r de Batxillerat / Itineraris 2n de Batxillerat

L’horari de Secretaria és de matí 9:00 a 14:00 (de dilluns a divendres) i de tarda de 15:30 a 17:30 (de dilluns a dijous). Codi INS Roquetes 43008420

TÍTOLS DE BATXILLERAT

Es comunica a tot els/les alumnes que van finalitzar els seus estudis de batxillerat els cursos: 14/15, 15/16 i 16/17, que poden passar per Secretaria en horari habitual a recollir el títol personalment.

FRASE DE LA SETMANA

“Quan estalvies a un infant l’esforç que ell podria fer, li estàs impedint créixer.” (Maria Montessori)