Organigrama

En aquesta secció podeu trobar la informació més important relativa a la nostra organització interna. Hi consten també les hores d’atenció a les famílies dels coordinadors, els tutors i els membres de l’equip directiu.

EQUIP DIRECTIU

Manel Reverté Ferré DIRECTOR  Dijous de 09:05 a 11:00
M José Monserrat Querol CAP D’ESTUDIS  Dimecres de 09:05 a 11:00
Francisco de Pedro Gómez CAP D’ESTUDIS ADJUNT  Dimarts de 09:05 a 11:00
Rosa M. Martín Fernández COORDINADORA PEDAGÒGICA  Divendres de 11:30 a 13:30
Batiste Castell Pàfila  SECRETARI  Dilluns de 09:05 a 11:00

COORDINACIONS

Montse Valldepérez Valldepérez COORDINADORA D’ESO  dj de 9:10 a 11:00
Cinta Fàbregues Fàbregues COORDINADORA DE BATXILLERAT  dm de 8:15 a 10:05
Raül Curto Magín CAP DEP CIÈNCIES NATURALESA  dc de 10:05 a 11 i dj de 10:05
Teresa Solé Espuny CAP DEP MATEMÀTIQUES  dc de 12:45 a 13:40 i dj de 9:10 a 10:05
Xavier Beltran Arnau  CAP DEP TECNOLOGIA  dc de 11:25 a 12:45 i
Assumpta Moya Benet CAP DEP LLENGUA CATALANA  dj de 9:10 a 10:05 i dv de 10:05 a 11:00
Susanna Bel Enguix CAP DEP LLENGUA CASTELLANA  dm de 11:25 a 12:45 i
Anna Llosa Vallespí CAP DEP LLENG. ESTRANGERES  dc de 9:10 a 10:05 i dv de 10:05 a 11:00
Emeteri Fabregat Galcerà CAP DEP CIÈNCIES SOCIALS  dj de 9:10 a 10:05 i dv de 11:25 a 12:45
Gisela Daura Luján CAP DEP EF I EXPRESSIÓ ARTÍSTICA  dc de 13:50 a 14:45 i dv de 9:10 a 10:05
Francesc Vidal Adell CAP DEP CFGM IMATGE PERSONAL  dc de 13:50 a 14:45 i dv de 11:30 a 12:45
Carme Masip Curto COORDINADORA FCT  dl de 8:15 a 9.10 i dm de 9:10 a 10:05
Aurèlia Solà Espuny COORDINADORA D’ ACTIVITATS  dm de 10:05 11:00 i dm de 11:25 a 12:45
Jaume Ferre Algarra COORDINADOR D’INFORMÀTICA  dv de 9:10 a 11:00
Àngels Forcadell Buitrago COORDINADORA LIC  dj de 10:05 a 11:00 i dv de 10:05 a 11:00
Marià Lleixà Tal COORDINADOR BIBLIOTECA  dc de 9:10 a 11:00
J. Enric Rehues Fornós COORD RISCOS LABORALS  dc de 11:25 a 13:40
Puri Forné Vidal CAP SEMINARI ORIENTACIÓ  dl de 00:00 a 00:00 i dv de 00:00 a 00:00

TUTORIES CURS 17-18

GRUP CODI NOM HORES D’ATENCIÓ ALS PARES
1A ESO 23 Ramon Canalda Cid Divendres de 11:25 a 12:45
1B ESO 02 Núria Gisbert Bueno Dijous de 09:10 a 10:05
1C ESO 73 Juan Miguel Alfonso Navarro Dimecres de 10:05 a 11:00
1D ESO 71 Goyo Encina Andrés Dimarts de 11:25 a 12:45
2A ESO 12 Rosa Solé Mallén Dimarts de 10:05 a 11:00
2B ESO 55 Huw Edwards-Westlake Dimecres de 12:45 a 13:40
2C ESO 94 Javier Agramunt Lleó Dimecres de 09:10 a 10:05
2D ESO 52 Àngels Forcadell Buitrago Dimecres de 12:45 a 13:40
3A ESO 51 Isabel Subirats Rodríguez Divendres de 09:10 a 10:05
3B ESO 74 Raúl Perales Gascón Dilluns de 12:45 a 13:40
3C ESO 54 Nacho Zamora de Pedro Dilluns de 11:25 a 12:45
3D ESO 42 Antoni Vañó Beneito Dilluns de 10:05 a 11:00
4A ESO 97 Mercè Querol March Dijous de 10:05 a 11:00
4B ESO 35 Feli Fonollosa Pis Dilluns de 10:05 a 11:00
4CESO 92 M José Cañadó Piñol Dilluns de 09:10 a 10:05
4D ESO 14 Ruth Sabater Royo Divendres de 11:25 a 12:45
1 BAT A 03 Paquita Cid Vallés Divendres de 09:10 a 10:05
1 BAT B 60 Remedios López Tébar Dimarts de 09:10 a 10:05
2 BAT A 31 Conxita Blanch Escurriola Dijous de 11:25 a 12:45
2 BAT B 62 David Carles Mauri Dimarts de 09:10 a 10:05
ESTÈT 1 81 Raquel Hernández García Dilluns de 12:45 a 13:40
ESTÊT 2 85 Carme Velasco González Dijous de 09:10 a 10:05
PERRUQ 1 84 Betsabé Pérez Garcés Dimarts de 10:05 a 11:00
PERRUQ 2 89 Lucía Rentero Ruiz Dimarts de 12:45 a 13:40
FP BÀSICA 1 06 Sofia Morales Tomàs Dimecres de 11:25 a 12:45
FP BÀSICA 2 88 Mireia Brull Farnós Divendres de 10:05 a 11:00
Aula Oberta 98 Puri Forné Bort Dimarts de 15:30 a 16:30

DEPARTAMENTS 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA

01 SOL Aurèlia SOLÀ CASTELLÀ aurelia.sola@institutroquetes.cat
02 GIS Núria GISBERT BUENO nuria.gisbert@institutroquetes.cat
03 CID Francesca CID VALLÉS paquita.cid@institutroquetes.cat
04 CUR Raül CURTO MAGÍN raul.curto@institutroquetes.cat
05 SER Sílvia SERRES PRADES silvia.serres@institutroquetes.cat
06 MOR Sofia MORALES TOMÀS sofia.morales@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

11 MAR Rosa Mª MARTÍN FERNÁNDEZ rosa.martin@institutroquetes.cat
12 SOL Rosa SOLÉ MALLÉN rosa.sole@institutroquetes.cat
13 REV Manel REVERTÉ FERRÉ manel.reverte@institutroquetes.cat
14 MUR Montse MÚRIA CASTELLS montse.muria@institutroquetes.cat
14 SAB s Ruth SABATER ROYO ruth.sabater@institutroquetes.cat
15 SOL Teresa SOLÉ ESPUNY tere.sole@institutroquetes.cat
15sTOM Jèssica TOMÀS ANDREU jessica.tomas@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

21 REH Enric REHUES FORNÓS  enric.rehues@institutroquetes.cat
22 MOR Raquel MORA SOLÉ  raquel.mora@institutroquetes.cat
23 CAN Ramon CANALDA CID  ramon.canalda@institutroquetes.cat
24 BEL Xavier BELTRAN ARNAU  xavi.beltran@institutroquetes.cat
25 FER Jaume FERRE ALGARRA  jaume.ferre@institutroquetes.cat
26 OBI Neus OBIOL COMA  neus.obiol@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

31 BLA Conxita BLANCH ESCURRIOLA conxita.blanch@institutroquetes.cat
32 LLE Marià LLEIXÀ TAL mblai.lleixa@institutroquetes.cat
33 VAL Montse VALLDEPÉREZ VALLDEPÉREZ montse.valldeperez@institutroquetes.cat
34 MOY Assumpta MOYA BENET sumpta.moya@institutroquetes.cat
35 FON Feli FONOLLOSA PIS feli.fonollosa@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

41 BEL Susanna BEL ENGUIX susana.bel@institutroquetes.cat
42 VAÑ Antoni VAÑÓ BENEITO toni.vano@institutroquetes.cat
43 PED Francisco de PEDRO GÓMEZ francisco.depedro@institutroquetes.cat
44 FAB Cinta FÀBREGUES FÀBREGUES cinta.fabregues@institutroquetes.cat
45 BAR Tamara BAREA ACÍN tamara.barea@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

51 SUB Mª Isabel SUBIRATS RODRÍGUEZ isa.subirats@institutroquetes.cat
52 FOR Àngels FORCADELL BUITRAGO angels.forcadell@institutroquetes.cat
53 MON Mariajosé MONTSERRAT QUEROL mariajose.monserrat@institutroquetes.cat
54 ZAM Ignacio ZAMORA de PEDRO nacho.zamora@institutroquetes.cat
55 EDW Huw EDWARDS-WESTLAKE huw.edwards@institutroquetes.cat
56 CHE Suny CHERMÉS ROIGÉ suny.chermes@institutroquetes.cat
57 LLO Anna LLOSA VALLESPÍ anna.llosa@institutroquetes.cat
58 VID Anna VIDAL CALBET anna.vidal@institutroquetes.cat
59 VIA Fanny VIDAL VIÑA fanny.vidal@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

60 LOP Remei LÓPEZ TÉBAR remei.lopez@institutroquetes.cat
61 FAB Emeteri FABREGAT GALCERÀ emeteri.fabregat@institutroquetes.cat
61s HAB Jorge HABA ÁLVAREZ jorge.haba@institutroquetes.cat
62 CAR David CARLES MAURI david.carles@institutroquetes.cat
63 ANG Teresa ANGLADA ANGLADA tere.anglada@institutroquetes.cat
64 SUB M. Mar SUBIRATS BARRERA mar.subirats@institutroquetes.cat
65 MAS Carme MASIP CURTO carme.masip@institutroquetes.cat
66 PON Matilde PONS BARQUERO mati.pons@institutroquetes.cat
67 LLE José María LLETÍ ROCA josemaria.lleti@institutroquetes.cat
68 LOR Rita LORENTE MAYORDOMO rita.lorente@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE EXPRESSIÓ ARTÍSTICA/ EDUCACIÓ FÍSICA

71 ENC Goyo ENCINA ANDRÉS  goyo.encina@institutroquetes.cat
72 DAU Gisela DAURA LUJÁN gisela.daura@institutroquetes.cat
73 ALF Juan Miguel ALFONSO NAVARRO juanmiguel.alfonso@institutroquetes.cat
74 PER Raúl PERALES GASCÓN raul.perales@institutroquetes.cat
91 CAS Betlem CASANOVA DOMINGO betlem.casanova@institutroquetes.cat
92 CAÑ M. José CAÑADÓ PIÑOL mariajose.canado@institutroquetes.cat
93 CAT Batiste CASTELL PÀFILA batiste.castell@institutroquetes.cat
94 AGR Javier AGRAMUNT LLEÓ javier.agramunt@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL

81 HER Raquel HERNÁNDEZ GARCÍA raquel.hernandez@institutroquetes.cat
82 VID Francesc VIDAL ADELL paco.vidal@institutroquetes.cat
83 PAG Cèlia PAGÈS GRUÑEIRO celia.pages@institutroquetes.cat
84 PER Betsabé PÉREZ GARCÉS betsabe.perez@institutroquetes.cat
85 VEL Carmen VELASCO GONZÁLEZ carmen.velasco@institutroquetes.cat
86 MAR Àngels MARTÍ MARGALEF angels.marti@institutroquetes.cat
87 COT Andrea COTS ROSELLÓ andrea.cots@institutroquetes.cat
88 BRU Mireia BRULL FARNÓS mireia.brull@institutroquetes.cat
89 PER Carla PÉREZ FÉLIX carla.perez@institutroquetes.cat
89s REN Lucía RENTERO RUIZ lucia.rentero@institutroquetes.cat

SEMINARI D’ORIENTACIÓ

95 BOS Pilar BOSCH ALEMANY  pilar.bosch@institutroquetes.cat
96 FUN Marisol FUNES LEÓN marisol.funes@institutroquetes.cat
97 QUE Mercè QUEROL MARCH merce.querol@institutroquetes.cat
98 FOR Puri FORNÉ BORT puri.forne@institutroquetes.cat
99 BOR M. José BORRÀS VILALTA mariajose.borras@institutroquetes.cat

 

  • PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Secretaria

Tere ROIG SOLÉ

Isabel VIDAL IDIARTE

Consergeria

Araceli BARANDA VÁZQUEZ

Cristina MARTÍNEZ TENA

Balbi VERDIEL QUEROL

Educadores

Fina ARIÑO CABALLÉ

Carmen SERRANO ROYO