CAI-C5 (Primers auxilis)

CAIB-C4 (Tècniques bàsiques d'infermeria)

Curs d'Operacions per al grup B, Crèdit 1 de CAI, a càrrec del Sr. Santiago López Garcia.

Curs de Psicologia, Crèdit 7 de CAI, a càrrec del Sr Santiago Lopez Garcia.