Preinscripció i matrícula

Per accedir als estudis del nostre institut pel curs 2017/18 cal fer la preinscripció durant les següents dates:

ESO:

 • Període per presentar la sol·licitud es: del 23 de març al 4 d’abril de 2017 (La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h. del dia 6 d’abril)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol•licituds: 18 d’abril
 • Termini per presentar reclamacions: 25 al 27 d’abril
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 3 de maig
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 2 de juny
 • Període de matriculació o confirmació de plaça (3r i 4t d’ESO): 26 al 30 de juny
 • Període de matrícula extraordinària d’ESO pels pendents de exàmens de setembre: 6 al 8 de setembre
 • Documentació matrícula ESO
 • Full de sol.licitud

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE 2016 (Període finalitzat)

 • Període d’inscripció via telemàtica: des del 10 de març (9h) al 17 de març
 • Presentació de documentació inicial a la CA, si cal, al centre: de l’11 d’abril fins al 18 d’abril
 • Presentació a les proves d’accés a cicles formatius de gau mitjà: 4 de maig a les 15:15 al centre
 • Presentació a les proves d’accés a cicles formatius de gau superior: 9 de maig a les 15:15 al centre (Part comuna) –  10 de maig a les 15:15 al centre (Part específica) al centre
 • Podeu consultar la documentació i normativa al web del departament: Departament d’Ensenyament
 • Matrícula prova d’accés cicles formatius de grau mitjà:
 • Matrícula prova d’accés cicles formatius de grau superior:

Batxillerat:

 • Període per presentar la sol·licitud es: del 18 al 25 de maig de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016
 • Sorteig públic per determinar l’orde de les sol•licituds: 15 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: 7 al 9 de juny de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 17 de juny
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 4 de juliol
 • Període de matrícula  batxillerat: 5 al 12 de juliol

Formació Professional Bàsica i PFI:

Cicles Formatius de Grau Mitjà:

 • Període per presentar la sol·licitud es: del 18 al 25 de maig de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:6 de juny de 2016
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds: 15 de juny de 2016
 • Termini per presentar reclamacions: 7 al 9 de juny de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 17 de juny de 2016
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 4 de juliol de 2016
 • Període de matrícula  cicles mitjans: 5 al 12 de juliol de 2016

Cicles Formatius de Grau Superior:

 • Període per presentar la sol·licitud es: del 26 de maig al 01 de juny de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 10 de juny de 2016
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds: 21 de juny de 2016
 • Termini per presentar reclamacions: 13 al 15 de juny de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 20 de juny de 2016
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 23 de juny de 2016
 • Període de matrícula  cicles superiors: 5 al 12 de juliol de 2016

Curs d’accés a cicles formatius de grau superior, (CAS): 

 • Període per presentar la sol·licitud es: del 4 de juliol al 8 de juliol de 2016
 • Publicació de la llista de sol·licituds provisional:
 • Termini per presentar reclamacions:
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la llista definitiva:
 • Període de matrícula:
 • Nombre de places:

Període extraordinari de preinscripció i matrícula mes de setembre cicles de grau superior: (període finalitzat)

 • Presentació de sol·licituds al centre 7 al 9 de setembre de 2015
  Publicació al centre de les persones admeses 21 de  setembre de 2015
  Matrícula  21 i 22 de setembre de 2015

Període extraordinari de preinscripció i matrícula mes de setembre cicles de grau mitja: (període finalitzat)

 • Presentació de sol·licituds al centre 7 al 9 de setembre de 2015
  Publicació al centre de les persones admeses 15 de setembre de 2015
  Matrícula del 15 i 16 de setembre de 2015