Instal·lacions

 

L’equipament de l’institut:

    • – Aules docents amb vídeo projector
    • – Laboratori de Ciències
    • – Aula de pràctiques de Tecnologia
    • – Aules de pràctiques per els Cicles Formatius de la família Elèctrica
    • – Aules de pràctiques pels Cicles Formatius de la família Administrativa
    • – Aula de pràctiques pel Cicle Formatius de la família de Medi Ambient
    • – Hort ecològic
    • – Aules d’informàtica
    • – Biblioteca
    • – Pistes esportives
    • – Gimnàs
    • – Pati
    • – Sala d’actes
    • – Sales de reunions
    • – Wifi a tot el centre
    • – Campus virtual