Preinscripció grau superior, mitjà i Batxillerat 2017-18

1logopreinscripcio17-18Des de el 16 de Maig fins el 31 de Maig està obert el termini de preinscripció en Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà

Informació preinscripció superior

Per realitzar la preinscripció de grau superior telemàticament: Accedir a sol·licitud

Per realitzar la preinscripció de grau superior presencialment: Obre l’arxiu

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se’n té.

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Informació preinscripció grau mitjà

Per realitzar la preinscripció de grau mitjà telemàticament: Accedir a sol·licitud

Per realitzar la preinscripció de grau mitjà presencialment: Obre l’arxiu

Informació preinscripció Batxillerat

Per realitzar la preinscripció de Batxillerat telemàticament: Accedir a sol·licitud

Per realitzar la preinscripció de Batxillerat presencialment: Obre l’arxiu

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ A GRAU MITJÀ

– Resguard de la preinscripció telemàtica degudament emplenat i signat per l’interessat/da si és major d’edat. En cas contrari ha d’estar signat pel pare/mare/tutor/a.

Original i fotocòpia d’un d’aquests documents, segons la via d’accés:

1.- Certificat original de nota mitjana de 1r, 2n i 3r cursos de l’ESO.

2.- Certificat original de superació de la prova d’accés a cicles de GM.

3.- Certificat original de nota mitjana de superació de BUP o FP1.

– Fotocòpia del DNI o document d’identitat en vigor de l’alumne/a

– Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.

– Fotocòpia DNI pare, mare o tutor/a si l’alumne/a és menor d’edat.

– Fotocòpia full alumne/a i dels pares del llibre de família. En cas d’alumnes estrangers partida de naixement si l’alumne/a és menor d’edat.

NOTA: Aquesta documentació no caldrà ser lliurada centre en el moment de la matriculació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>