Departament Medi Ambient

El Departament de Medi Ambient és l’encarregat de portar els estudis del

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació i Control Ambiental (EICA)

Membres del Departament

Professors assignats al Departament de Medi Ambient 
Càrrec  Nom  Mòduls que imparteix
Cap del departament Jordi Gimisó MP01, MP02, MP06 (d), MP09, MP14 (d)
Tutor 2n EICA Carles Molina MP03, MP07, MP08, MP14, M15
Tutora 1r EICA Sílvia Marcos MP02 (d), MP05, MP06, MP07(d), MP14 (d)
Professors d’altres Departaments que imparteixen classes a EICA
Professora Isabel Martínez MP13
Professora Elisa Rodríguez MP04
Professor Victorià Sanchís MP11, MP12
Professor Eusebi Solano MP10

Emplaçament del despatx del Departament de Medi Ambient

Planta baixa, al costat de la biblioteca