Departament Medi Ambient

El Departament de Medi Ambient és l’encarregat de portar els estudis del

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació i Control Ambiental (EICA)

Membres del Departament

Professors assignats al Departament de Medi Ambient
Càrrec  Nom  Mòduls que imparteix
Cap del departament Guillem Pintos M03, M04, M06, M07, M14
Tutor 2n EICA Jordi Gimisó M01, M02, M04 (d), M09, M15
Tutora 1r EICA Sílvia Marcos M02 (d), M03 (d), M6 (d), M07(d), M08, M09 (d)
Professors d’altres Departaments que imparteixen classes a EICA
Professora Isabel Martínez M13
Professor Victorià Sanchís M11, M12
Professor Eusebi Solano M10
Professora Magda Tuca M05, M08

Emplaçament del despatx del Departament de Medi Ambient

Planta baixa, al costat de la biblioteca