Qui som?

Equip Directiu

Direcció: Pere Parramon
Cap d’estudis: Rafel Martí
Cap d’estudis adjunt: Rubén Martínez
Coordinació pedagògica: Esther Gispert
Secretària: Anna Torrent

Coordinació d’estudis

Coordinació de 1r i 2n d’ESO: Raquel Díaz
Coordinació de 3r i 4t d’ESO: Lluïsa Carreño
Coordinació de Batxillerat: M. Àngles López

Caps de Departament

Departament d’Expressió: Teresa Masó
Departament d’Informàtica: Àlex Madrid
Departament d’Orientació: M. Àngels Quintana
Departament de Ciències experimentals: Farners Lladó
Departament de Ciències socials: Montse Domingo
Departament de Llengües: Imma Batlle
Departament de Llengües estrangeres: Marta Comalat
Departament de Matemàtiques: Caterina Colom
Departament de Tecnologia: Joaquim Rebull

Altres coordinacions

Coordinació de l’Associació Esportiva Escolar (AEE): Sandra Ripoll
Coordinació d’activitats complementàries: Ainhoa Gordillo
Coordinació d’audiovisuals: Sofia Pons
Coordinació d’empresa-escola: Montse Domingo
Coordinació de delegats: Carina Nadal
Coordinació de Formació en Centres de Treball (FCT): Laia Isern
Coordinació de mediació: M. Àngels Quintana
Coordinació de processos: Francesc Gil
Coordinació de programes de diversificació curricular: Esther Gispert
Coordinació de programes de gestió: Rafel Martí
Coordinació de projectes per l’excel·lència: Nani Bújer
Coordinació de riscos laborals i Marató de punts: Marta Cullell
Coordinació de sortides: Lluïsa Carreño
Coordinació del pla de comunicació de centre: Roser Sidera
Coordinació TAC: Jordi Rou
Coordinació web i Moodle: Laia Isern
Manteniment d’ordinadors d’alumnes: Rafel Martí

Tutories

1r ESO A: Lluís Grèbol –  lgrebol@xtec.cat
1r ESO B: Agustí Cullell – agustcullell@gmail.com
1r ESO C: Marta Rodríguez – mrodr629@xtec.cat
2n ESO A: Ainhoa Gordillo – agordil2@xtec.cat
2n ESO B: Imma Rodríguez – irodrig6@xtec.cat
2n ESO C: Lluís Solé – lsole123@xtec.cat
3r ESO A: Laura Masdeu – lmasdeu@xtec.cat
3r ESO B: Margarita Garreta – mgarret4@xtec.cat
3r ESO C: Lluís Ribera – lribera5@xtec.cat
4t ESO A: Marta Comalat – mcomala3@xtec.cat
4t ESO B: Montse Domingo – mdomin77@xtec.cat
4t ESO C: Sandra Ripoll – sripoll2@xtec.cat
1r Batxillerat A: Sofia Pons – spons29@xtec.cat
1r Batxillerat B: Teresa Masó – tmaso@gencat.cat
2n Batxillerat: Imma Batlle – ibatlle2@xtec.cat i Nani Bújer – ebujer@xtec.cat
1r SMX: Laia Isern – lisern3@xtec.cat
2n SMX: Artur Juvé – ajuve@xtec.cat
1r DAM: Òscar Pimentel – opimente@xtec.cat
2n DAM: Glòria Giró – ggiro2@xtec.cat
2n DAW: Nicolau Sunyer – nsunyer2@xtec.cat

Tutories FCT

Glòria Giró, Artur Juvé, Rubén Martínez, Nicolau Sunyer, Quim Vall-llosera

Grup impulsor GEP

Direcció: Pere Parramon
Secretària / Ocupant de la plaça de Llengua anglesa amb perfil de diversitat: Anna Torrent
Ocupant de la plaça de Socials amb perfil lingüístic: Lluís Ribera
Cap de Departament de Llengües estrangeres: Marta Comalat
Cap de Departament de Ciències socials: Montse Domingo
Professora aplicadora: Teresa Negre
Professora aplicadora: Imma Rodríguez

Consell Escolar

Representants per sectors de la comunitat escolar. Revisat el 20 de desembre de 2016

Equip directiu: Pere Parramon (director), Rafael Martí (cap d’estudis), Anna Torrent (secretària)*
Claustre de professors: Raquel Díaz, Francesc Gil, Laia Isern, Àlex Madrid, Quim Rebull, Imma Rodríguez
Personal d’administració i serveis: Miquel Bartrina
Alumnat: Raül Costa, Roger Maqueda, Ivet Ríos, Clàudia Soler
Mares i pares: Marta Cos, Carme Noguer, Marta Rodríguez
AMPA: Teresa Padín
Ajuntament: Jordi Pibernat


(*) Amb veu, però sense vot