Si la Ciència intenta comprendre què és el món, la Tecnologia es planteja el repte de transformar-lo. El nostre Departament de Tecnologia compta amb una única àrea, pròpiament la de Tecnologia.