La Informàtica estudia i treballa el tractament automàtic de la informació mitjançant dispositius electrònics i sistemes computacionals. El nostre Departament d’Informàtica inclou les àrees d’Informàtica, Sistemes i aplicacions informàtiques, i Formació i orientació laboral.