Generació plurilingüe (GEP)

Tant el Projecte Educatiu de Centre (PEC) com el Projecte de Direcció (PdD) estableixen la necessitat de treballar intensament per a la inclusió de l’anglès com a llengua d’ús normalitzat en la vida dels nostres estudiants. A partir d’aquest marc de treball, tant el Projecte Lingüístic de Centre (PLC), com les diferents Programacions Generals Anuals (PGA), contemplen actuacions decidides quant a l’ús de l’anglès:

  • S’imparteix una part de la matèria de Ciències Socials en anglès –en tots els nivells educatius–.
  • El centre compta amb dos llocs de treball específic estructurals per tal de liderar l’impuls de l’anglès en matèries no lingüístiques.
  • Som centre adscrit a les proves de nivell oficials de Cambridge. A l’Institut, doncs, prepararan les proves del KET a 4t d’ESO i del First Certificate a Batxillerat.
  • A 4t d’ESO s’ofereix un viatge d’estudis a un país de parla anglesa.

Per tal d’aprofundir tant en la teoria com en la pràctica de l’ús de l’anglès com a llengua vehicular, des del curs 2016-2017 formem part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme, una iniciativa del Departament d’Ensenyament dissenyada per oferir als docents les eines, metodologies i marcs conceptuals adequats en l’ús de l’anglès en les matèries no lingüístiques. Feu clic aquí per obtenir més informació.

L’aposta de l’Institut Rafael Campalans per la llengua anglesa és decidida, i amb les accions derivades d’aquesta aposta, esperem contribuir a la formació de ciutadanes i ciutadans més ben preparats per als reptes d’un món globalitzat on el plurilingüisme no només ofereix oportunitats acadèmiques i laborals, sinó també i sobretot una mirada molt més àmplia i rica sobre una realitat certament complexa.