Des del Departament d’Expressió es treballen la creativitat, l’expressió no lingüística i l’activitat física. El nostre Departament d’Expressió inclou les àrees de Música, Educació visual i plàstica, i Educació física.