Les Ciències experimentals són aquelles que comproven les seves hipòtesis mitjançant l’experimentació empírica. El nostre Departament de Ciències experimentals inclou les àrees de Biologia i Geologia, i Física i Química.