El Batxillerat és un dels cicle d’estudis d’ensenyament secundari, posterior a la ESO, postobligatori, orientat a l’accés a la Universitat i dividit en dos cursos, 1r i 2n. Al nostre centre oferim quatre de les cinc modalitats possibles: la humanística, la social, la científica i la tecnològica. Segons els cursos, comptem amb una o dues línies (grups classe) per a cada nivell.

Preinscripció a estudis postobligatoris


Tot seguit us adjuntem diferents informacions relatives al procés de preinscripció per estudis postobligatoris (curs 2018-2019). 
Informació general:

Terminis de preinscripció:
Per a Batxillerat i Formació Professional (Grau Mitjà), del 14 al 24 de maig de 2018.
Per a Programes de Formació… Llegeix més»