Organigrama

Organigrama de centre curs 1617

Directori de càrrecs

JUNTA DIRECTIVA

Directora: Ana Valverde

Cap d’Estudis: Maria Jesús Bartolomé

Coordinadora Pedagògica: Laia Solé

Secretària: Víctor Garcia

 

COORDINADORS/ES

1r d’ESO: Mary Carmen Gorrindo

2n d’ESO: Amparo Martínez

3r d’ESO: Sílvia Escalona

4t d’ESO: Isabel Satrústegui

Batxillerat: Isabel Baldellou

Informàtica: Maite Cristóbal

Riscos Laborals: Josep Mateo

Llengua, interculturalitat i cohesió social: Sílvia Navarro

Lingüística: Rosa Servat

Mediació: Gerard Prieto

CAPS DE DEPARTAMENT

Ciències Naturals: Mercedes Palacios

Sem. Biologia: Carles Estañol

Ciències Socials: Miquel Prior

Sem. Filosofia: Gerard Prieto

Sem. Religió: Mary Carmen Gorrindo

Sem. Economia: Mª José Moncada

Llengua Castellana: Josep Mateo

Sem. Ll. Clàssiques: Montserrat Blanco

Llengua Catalana: Carme Martínez

Llengües Estrangeres: Manuel Fernández

Sem. de Francès: Natàlia Plaza

Matemàtiques: Paz Romera

Orientació: Sílvia Escalona

Tecnologia: Jordi Orts

Visual i Plàstica, Música i Ed. Física: Roser Capdevila

Sem. Música: Dolors Artiola