L’ESO al PdV

Organització curricular 1 – 3 ESO

1r ESO (LOMCE)
2n ESO 3r ESO (LOMCE)
Matèries h/set Matèries h/set Matèries h/set
Matemàtiques 3 Matemàtiques 4 Matemàtiques 4
Català 3 Català 3 Català 3
Castellà 3 Castellà 3 Castellà 3
Ciènceis Naturals 3 Ciènceis Naturals 3 Anglès 3
Ciències Socials 3 Ciències Socials 3 Ciències Socials 3
Anglès 3 Anglès 3 Cultura i valors ètics / Religió 1
Tecnologia 2 Tecnologia 2 Física i Química 2
Música 2 Visual i Plàstica 3 Biologia i Geologia 2
Educació Física 2 Educació Física 2 Tecnologia 2
Visual i Plàstica 2 Tutoria 1 Música 2
Optativa Català 1 Optatives 2 Educació Física 2
Història Religions 1 Resolució de Conflictes 1 Optatives 2
Competències socials 1 Tutoria 1
Tutoria 1
1r d’ESO
 • Hores A i hores B a Ciències Naturals, Tecnologia i Anglès
 • Disminució de ratio per increment d’un grup
2n d’ESO
 • Hores A i hores B: Ciències Naturals i Tecnologia
 • Disminució de ràtio per increment d’un grup
 • Projecte d’Anglès: EI Viana
3r d’ESO
 • Hores A i hores B: Biologia i Geologia, Física i Química i Tecnologia.
 • Grups flexibles Català, Castellà i Matemàtiques
 • Projecte d’Anglès: EI Viana

Treball de Síntesi (7 – 11 de març)

1r d’ESO: Estudi de l’entorn: El parc de la Pegaso. (INS)

2n d’ESO: Castellar de n’Hug: un poble de muntanya

3r d’ESO: “ Reduïm, reciclem, reutilitzem”  Treball al voltant del consum responsable i sostenible

Organització curricular 4 ESO

4t ESO
Matèries h/set Matèries Optatives* h/set
Matemàtiques 4 InformàticaTecnologiaVisual i Plàstica

Física i Química

Biologia i Geologia

Llatí

Francès

3
Català 3
Castellà 3
Anglès 3
Ciències Socials 3
Ètica 1
Optatives 9
Educació Física 2
Religió / Alternativa 1
Tutoria 1
 • Grups flexibles: Castellà, Català i Matemàtiques.
 • Projecte d’Anglés: EI Viana
 • Optatives: L’alumne tria 3 segons l’itinerari

Projecte de Recerca en Equip – PRE (7 – 11 de març)

 • L’objectiu del projecte de recerca és desenvolupar les competències de treball cooperatiu, de recerca i d’autonomia personal.
 • Es realitza en grups de treball de 4 o 5 alumnes.
 • El projecte es “defensa” davant d’un tribunal de professors/es, els quals, juntament amb el tutor/a del
  grup, el qualificaran. La nota és individual i té en compte l’aportació personal al projecte.

Activitats fora del centre

 • Programades pels diferents Departaments
 • Formen part del currículum escolar
 • Són obligatòries
 • La no assistència ha d’estar justificada
 • Els alumnes sancionats han de venir al centre

Llibres de préstec

 • Són propietat de l’institut i han de poder durar diferents cursos.
 • Doble objectiu:
  • Educar l’alumnat en la reutilització
  • Estalviar diners a les famílies
 • L’alumnat els té en préstec i els haurà de retornar a final de curs.
 • Cal recordar a l’alumnat que si els fa malbé o els extravia els haurà de pagar.

Recursos Pedagògics per atendre l’alumnat

Serveis interns Serveis externs
 • Plans individuals (PI)
 • Disminució de ràtio per increment d’un grup (1 i 2 ESO)
 • Grups flexibles Català, Castella i Matemàtiques (3 i 4 ESO)
 • Atenció Dep d’Orientació
 • Optatives estudi guiat (1 i 2 ESO)
 • Aula d’acollida
 • Servei de mediació
 • EAP (Equip d’orientació psicopedagògica)
 • Serveis Socials del districte
 • Punt JIP
 • Consulta oberta
 • Espai jove Garcilaso
 • Activitats extraescolars (AMPA)

Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC)

 • Projecte Educat 2.0
 • Aules dotades de canó i so
 • Dues aules d’informàtica
 • Biblioteca-Mediateca
 • WI-FI a tot el centre
 • Correu amb domini propi @iepegasoviana.cat
 • Intranet
 • Moodle