Qualitat i millora

El projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC) es va iniciar a mitjans de setembre de 2010 amb la missió de definir, implantar i millorar el nostre propi sistema de gestió. La responsable del projecte és la directora Ariadna Garcia i la coordinadora de qualitat Gemma Aler. El projecte preveu una implantació en tres anys del segell de qualitat ISO 9001, seguint un programa de treball en xarxa amb altres instituts que també inicien aquest curs el PQiMC. Podeu llegir més sobre com s’està duent a terme aquest projecte aquí.

El nostre centre va abandonar aquest projecte l’estiu de 2013. Però va continuar amb el Pla Estratègic associat amb ell fins al curs 2015.