Erasmus

El Departament d’ensenyament vol apropar la realitat socioeconòmica d’altres països a l’alumnat de cicles formatius mitjançant estades formatives en empreses, entitats o centres educatius estrangers a través del programa anomenat Erasmus + d’educació, formació, joventut i esport durant el període 2014-2020 que ha creat la Comissió europea.

El nostre institut ofereix al seu alumnat de formació professional la possibilitat de realitzar les pràctiques en països europeus tot participant en aquest projecte.

Què cal fer per demanar una beca Erasmus +?

Un cop surti la resolució de la convocatòria, el tutor de les pràctiques del centre n’informarà l’alumnat i els interessats hauran de presentar la següent documentació:

– La sol·licitud, que es pot demanar a secretaria del mateix centre.

– Una carta de motivació.

– Currículum vitae.

Els resultats de les sol·licituds es publicaran al web i en el taulell d’anuncis del centre una vegada s’hagin avaluat totes les sol·licituds presentades i se sàpiga quantes estades ens han estat concedides.

Criteris de selecció dels sol·licitants: A través del full de baremació que s’entregarà junt amb la sol·licitud.