Missió de Centre

La missió de l’Institut El Pont de Suert és formar, orientar i acreditar el nostre alumnat d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a les lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que els permetran assumir els reptes socials, acadèmics i professionals que els esperen.

Volem preparar persones responsables, competents i d’esperit crític, cooperador i democràtic, que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient.