ESO

HORARIS

TUTORS

ESO NOM
1r ESO A Gemma Aler
1r ESO B Dolors Pifarré
2n ESO A Laura Martínez
2n ESO B Katerina Badia
3r ESO A Ernest Pons
3r ESO B Montse Pallàs
4t ESO A Èlia Erta
4t ESO B Joan Bravo

DELEGATS

CURS DELEGAT SUBDELEGAT
1r A  Ivan Pérez  Gala Pons
1r B  Raluca Ardelean
 Fiona Farelo
2n A  Blai Turrión  Maëva Tahull
2n B  Ariadna Llevot  Climens Gispert
3r A  Jara Catalan  Aina Trogal
3r B  Joan Peralada  Unai Muñoz
4t A Andrea Cierco
Lluc Feixa
4t B  Pau Feixa
 Jan Miranda

CALENDARI D’AVALUACIONS

Pre-avaluació: Finals d’octubre (tots els cursos).

1ª avaluació: Desembre 2016

2ª avaluació: Març 2017

3ª avaluació i final: Juny 2017

Avaluació extraordinària: Inicis de setembre de 2017

CURRÍCULUM

LOMCE

CURSOS
1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 3 4 3 3+1*
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 2
Ciències de la naturalesa: física i química 3 2
Ciències socials 3 3 3 3
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Matèries específiques 2 2 2 9
Servei comunitari (1)
Treball de síntesi/Projecte de recerca (1) (1) (1) (1)
TOTAL 30 30 30 30

(1) Matèria obligatòria sense càrrega lectiva

*S’adjudica una hora més d’anglès que es resta de les 10 hores de matèries específiques

MATÈRIES OPTATIVES

1r ESO (2 hores)

Francès (matèria anual): Laura Martínez

Matemàtiques (matèria quadrimestral): Gemma Aler

Lectura silenciosa (matèria quadrimestral): Ernest Pons

Reforç  (matèria quadrimestral): Pilar Rodríguez

 

2n ESO (2 hores)

Francès (matèria anual): Laura Martínez

Lectura silenciosa (matèria quadrimestral): Ángeles Salcedo

Cultura clàssica (matèria quadrimestral): Josep Monforte

Reforç (matèria quadrimestral): Pilar Rodríguez

 

3r ESO (2 hores)

Francès (matèria anual):  Laura Martínez

Mirant el cel (matèria quadrimestral): Dolors Farré

Emprenedoria (matèria quadrimestral): Joan Bravo

Reforç  (matèria quadrimestral):Isabel Alzuria

 

4t ESO (3 hores cada matèria)

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3
Biologia i geologia (Dolors F) Física i química (Ester P.) Tecnologia (Pere F.)
Educació visual i plàstica (Ariadna G.) Informàtica (Eduard T.) Francès (Laura M.)
Música (Ernest P.)

 

Els alumnes escullen una matèria de cada bloc i la fan tot el curs.

RELIGIÓ, CULTURA I VALORS ÈTICS

1r ESO (1 hora anual)

Religió: Dolors Nicolau

Cultura i valors ètics 1r A: Regina Pallàs

Cultura i valors ètics 1r B: Ernest Pons

 

2n ESO (1 hora anual)

Religió: Dolors Nicolau

Cultura i valors ètics 1r A: Regina Pallàs

Cultura i valors ètics 1r B: Ernest Pons

 

3r ESO (1 hora anual)

Religió: Dolors Nicolau

Cultura i valors ètics 3r A: Regina Pallàs

Cultura i valors ètics 3r B: Ernest Pons

 

4t ESO (1 hora anual)

Religió: Dolors Nicolau

Cultura i valors ètics 1r A: Regina Pallàs

Cultura i valors ètics 1r B: Ernest Pons