BATXILLERAT

HORARIS

TUTORS

BATXILLERAT NOM
1r Batxillerat Katerina Badia
2n Batxillerat Regina Pallàs

DELEGATS

CURS DELEGAT SUBDELEGAT
1r BAT  
2n BAT

TUTORS DEL TREBALL DE RECERCA

Coordinadora: Concha Maestro (Castellà)
Dolors Pifarré (Tecnologia)
———-(Matemàtiques)
Eduard Pavón (Educació física)
Josep Castanera (Educació física)
Josep Monforte (Ciències socials)
Enric Farrero (Educació física) 1/2 curs
Rosa Noray (Català)
——-(Ciències naturals)
Edu Orduña (Llatí i grec) 1/2 curs
Antonieta Comet (Economia)
Ariadna Garcia (Visual i plàstica) 1/2 curs
———     (Tecnologia)

CALENDARI DE LES AVALUACIONS

Pre-avaluació: (Només a 1r de Batxillerat) A finals d’octubre.

1ª avaluació: Desembre 2017

2ª avaluació: Març 2018

3ª avaluació i final (2n Batxillerat): Maig 2018

3ª avaluació i final (1r Batxillerat): Juny 2018

Avaluació extraordinària: Inicis de setembre 2018

CURRÍCULUM

LOE

MATÈRIES 1r 2n
 

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Història de la filosofia 3
Història 3
 

Matèries de modalitat

Matèria 1 4 4
Matèria 2 4 4
Matèria 3 4 4
Matèria 4 4 4
  Treball de recerca ( 1 quadrimestre)

Tutoria ( 1 quadrimestre)

1 1
TOTAL 30 30

MATÈRIES DE MODALITAT

1r BATXILLERAT
Ciències

i Tecnologia

Humanitats

i Ciències socials

Humanitats Ciències socials
MATÈRIA OBLIGATÒRIA Matemàtiques I (*) Economia d’empresa I

Grec I

2a MATÈRIA Ciències Terra I

Física I

Llatí I (*) Matemàtiques CS I (*)
3a MATÈRIA Química I

Tecnologia ind. I

Història del món contemporani
4a MATÈRIA Biologia I

Dibuix tècnic I

Literatura castellana
2n BATXILLERAT
Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències socials
Humanitats Ciències socials
MATÈRIA OBLIGATÒRIA Matemàtiques II (*) Economia d’empresa II
Grec II
2a MATÈRIA Ciències Terra II Llatí II (*) Matemàtiques CS II (*)
Física II
3a MATÈRIA Química II Geografia
Tecnologia ind. II Història de la filosofia
4a MATÈRIA Biologia II Història de l’art
Dibuix tècnic II

(*)Matèries obligatòries de modalitat