BATXILLERAT

HORARIS

TUTORS

BATXILLERAT NOM
1r Batxillerat Regina Pallàs
2n Batxillerat Maria Ferrer

DELEGATS

CURS DELEGAT SUBDELEGAT
1r BAT  Rosario Martínez  Paula Troguet
2n BAT  Merak Barreña
 Pau Barrull

TUTORS DEL TREBALL DE RECERCA

Coordinadora: Concha Maestro (Castellà)
Dolors Pifarré (Tecnologia)
Anna Turull (Matemàtiques)
Joan Bravo (Educació física)
Josep Castanera (Educació física)
Josep Monforte (Ciències socials)
Enric Farrero (Educació física) 1/2 curs
Rosa Noray (Català)
Isabel Reynal (Ciències naturals)
Edu Orduña (Llatí i grec) 1/2 curs
Antonieta Comet (Economia)
Ariadna Garcia (Visual i plàstica) 1/2 curs
Isabel Alzuria (Tecnologia)

CALENDARI DE LES AVALUACIONS

Pre-avaluació: (Només a 1r de Batxillerat) A finals d’octubre.

1ª avaluació: Desembre 2016

2ª avaluació: Març 2017

3ª avaluació i final (2n Batxillerat): Maig 2017

3ª avaluació i final (1r Batxillerat): Juny 2017

Avaluació extraordinària: Inicis de setembre 2017

CURRÍCULUM

LOE

MATÈRIES 1r 2n
 

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2
Filosofia i ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Història de la filosofia 3
Història 3
 

Matèries de modalitat

Matèria 1 4 4
Matèria 2 4 4
Matèria 3 4 4
Matèria 4 4 4
  Treball de recerca ( 1 quadrimestre)

Tutoria ( 1 quadrimestre)

1 1
TOTAL 30 30

MATÈRIES DE MODALITAT

1r BATXILLERAT
Ciències

i Tecnologia

Humanitats

i Ciències socials

Humanitats Ciències socials
MATÈRIA OBLIGATÒRIA Matemàtiques I (*) Economia d’empresa I

Grec I

2a MATÈRIA Ciències Terra I

Física I

Llatí I (*) Matemàtiques CS I (*)
3a MATÈRIA Química I

Tecnologia ind. I

Història del món contemporani
4a MATÈRIA Biologia I

Dibuix tècnic I

Literatura castellana
2n BATXILLERAT
Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències socials
Humanitats Ciències socials
MATÈRIA OBLIGATÒRIA Matemàtiques II (*) Economia d’empresa II
Grec II
2a MATÈRIA Ciències Terra II Llatí II (*) Matemàtiques CS II (*)
Física II
3a MATÈRIA Química II Geografia
Tecnologia ind. II Història de la filosofia
4a MATÈRIA Biologia II Història de l’art
Dibuix tècnic II

(*)Matèries obligatòries de modalitat