Tecnologia

MEMBRES

Eduard Tudel

Cap de Departament

Tecnologia

1r ESO A i B

Tecnologia

4t ESO A i B

Tecnologia industrial

1r Batxillerat

Pere Febré

Coordinador TIC

Tecnologia

2n ESO A i B

Informàtica

4t ESO A i B

Dolors Pifarré Tecnologia

Optativa

1r ESO A i B

(Reciclem)

Víctor Bernadó Tecnologia

3r ESO A i B

Neus Informàtica 3r ESO

INFORMACIÓ

LLIBRES DE TEXT

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

1r BATXILLERAT

Tecnologia Industrial 1r Batxillerat. Sèrie Fluvià.

McGraw-Hill.. ISBN 978-84-481-6770-7

2n BATXILLERAT
Tecnologia Industrial 2n Batxillerat. Sèrie Fluvià.

McGraw-Hill.. ISBN 978-84-481-6157-6

Electrotècnia. McGraw-Hill.. ISBN 978-84-481-9880-8

CLIL