Matemàtiques

MEMBRES

Cap de Departament: Mario Mestre

DOCÈNCIA

Dolors Pifarré 2n ESO B 3r ESO A  4t ESO A (Desd)
Gemma Aler

 

1r ESO A

1r ESO B

 2n ESO  A 3r ESO A (desd)
Víctor Bernadó 1r ESO B

1r ESO A (Desd)

4t ESO A
Neus Brugués 2n ESO A  i B (desdoblament)   3r ESO B

4t ESO B

 Informàtica 3r ESO
Mario Mestre 1r ESO A i B (desdoblament) 1r i 2n Batxillerat (Ciències i Tecnologia) 1r i 2n Batxillerat (Ciències socials)

INFORMACIÓ

LLISTAT LLIBRES DE TEXT CURS 18/19:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BATX

2n BATX