Matemàtiques

MEMBRES

Cap de Departament: Mario Mestre

DOCÈNCIA

Dolors Pifarré 2n ESO B 3r ESO A  4t ESO A (Desd)
Gemma Aler

 

1r ESO A

1r ESO B

 2n ESO  A 3r ESO A (desd)
Víctor Bernadó 1r ESO B

1r ESO A (Desd)

4t ESO A
Neus Brugués 2n ESO A  i B (desdoblament)   3r ESO B

4t ESO B

 Informàtica 3r ESO
Mario Mestre 1r ESO A i B (desdoblament) 1r i 2n Batxillerat (Ciències i Tecnologia) 1r i 2n Batxillerat (Ciències socials)

INFORMACIÓ

LLIBRES DE TEXT

1r ESO Matemàtiques 1 Edit TEIDE.- OCTAL1
2n ESO Matemàtiques 2 Edit TEIDE.- OCTAL2
3r ESO Matemàtiques 3 Edit TEIDE.- OCTAL3
4t ESO Matemàtiques 4 Edit TEIDE.- OCTAL4
1r BATXILLERAT Ciències i Tecnologia Matemàtiques 1 Barcanova ISBN 978-84- 489-2328-0
Ciències Socials Matemàtiques aplicades a les C.Socials 1r McGraw-Hill ISBN
2n BATXILLERAT Ciències i Tencologia Matemàtiques 2 Barcanova ISBN 978-84- 489-2442-3
Ciències Socials Matemàtiques aplicades a les C.Socials 2n McGr