Matemàtiques

MEMBRES

Cap de Departament: Mario Mestre

DOCÈNCIA

Anna Turull 2n ESO B 4t ESO A i B
Dolors Pifarré 3r ESO A i B  1r ESO B  1r ESO (Desd)
Gemma Aler 1r ESO A

1r ESO B (Desd)

2n ESO A 3r ESO A (desdoblament) Optativa de 1r
Isabel Alzuria 2n ESO A  i B (desdoblament)
Mario Mestre 4t A i B (desdoblament) 1r i 2n Batxillerat (Ciències i Tecnologia) 1r i 2n Batxillerat (Ciències socials)

INFORMACIÓ

LLIBRES DE TEXT

1r ESO Matemàtiques 1 Edit TEIDE.- OCTAL1
2n ESO Matemàtiques 2 Edit TEIDE.- OCTAL2
3r ESO Matemàtiques 3 Edit TEIDE.- OCTAL3
4t ESO Matemàtiques 4 Edit TEIDE.- OCTAL4
1r BATXILLERAT Ciències i Tecnologia Matemàtiques 1 Barcanova ISBN 978-84- 489-2328-0
Ciències Socials Matemàtiques aplicades a les C.Socials 1r McGraw-Hill ISBN
2n BATXILLERAT Ciències i Tencologia Matemàtiques 2 Barcanova ISBN 978-84- 489-2442-3
Ciències Socials Matemàtiques aplicades a les C.Socials 2n McGr