Ciències Naturals

MEMBRES

Cap de Departament:Ester Parache

DOCÈNCIA

Katerina Badia

Física i Química

2n ESO B

Física

2n Batxillerat

Física

2n Batxillerat

 

Física i química

4t ESO

 

Dolors Farré

Biologia

1r Batxillerat

Biologia

2n Batxillerat

Mirant el cel

Mat. optativa 3r ESO

Ciències de la terra

2n Batxillerat

Ester Parache

Física i Química

2n ESO A

   Química

2n Batxillerat

Física

1r Batxillerat

Física i Química 3r ESO

Tutoria treball de recerca

Irene Campderrich

Ciències naturals

1r ESO A/B

Biologia i Geologia

3r ESO

Ciències de la Terra

1r Batxillerat

Biologia i geologia

4t ESO

INFORMACIÓ

LLIBRES DE TEXT

1r ESO

BIG 1 (Biologia i Geologia)

Vicens Vives ISBN 978-84-682-3207-2
2n ESO
Nou Espai 2
Vicens Vives ISBN 978-846-820-932-6
3r ESO
Biologia i Geologia

Biologia i Geologia

FiQ 3 (Física i Química)

McGrawHill ISBN 978-84-486-0670-1

Vicens Vives ISBN 978-84-682-3199-0
Física i Química
4t ESO
Biologia i Geologia
Nou Espai 4
Vicens Vives ISBN 978-846-820-933-3
Física i Química
Nou Positró 4
Vicens Vives ISBN 978-846-820-817-6
1r BATXILLERAT
Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Ciències de la terra i el medi ambient 1

Castellnou ISBN 978-84- 9804-510-9

Física

Física 1 Sèrie Fluvià
McGraw-Hill – Projecte Fluvià ISBN 978- 84-481-8133-8
Química
Química 1 Sèrie Fluvià
McGraw-Hill – Projecte Fluvià ISBN 978- 84-481-8137-6
Biologia
Biologia 1
Santillana ISBN 978-84-791 83349
2n BATXILLERAT
Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Ciències de la terra i el medi ambient 2

Castellnou ISBN 978-84- 8287-950-5

Física

Física 2 Sèrie Fluvià
McGraw-Hill – Projecte Fluvià ISBN 978- 84-481-7002-8
Química
Química 2 Sèrie Fluvià
McGraw-Hill – Projecte Fluvià ISBN 978- 84-481-7023-3
Biologia
Biologia 2
Santillana ISBN 978-84-791 83493

RECURSOS DIDÀCTICS

  • Pàgina personal de Núria Casas, professorat del Institut del Pont de suert.

   En aquesta web hi ha uns materials relacionats amb el crèdit de síntesi: El camí de l’aigua.

  • Pàgina personal de Dolors Farré, professora de l’Institut Pont de Suert.

    En aquesta web hi ha uns quants projectes relacionats amb la docència de la biologia, la geologia i les ciències de la Terra i el medi ambient.

DOCUMENTS

CLIL