Llengua Catalana

MEMBRES

Rosa Noray

Cap de Departament

Català

1 ESO A i B

(Desdoblament)

Desd. Català

2 ESO  A/ B

Català

4 ESO A i B

Català

2 Batxillerat

Laura Aubets Desd. Català

1 ESO A i B

(Desdoblament)

Català

2 ESO B

Desd. Català

3 ESO A

Desd. Català

4 ESO A

Català

1r Batxillerat

Montse Pallàs Català

2 ESO A

Català

3 ESO A i B

INFORMACIÓ

LLISTAT LLIBRES DE TEXT CURS 18/19:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BATX

2n BATX

Vegeu les lectures obligatòries al llistat oficial dels llibres de cada curs.