Llengua Catalana

MEMBRES

Rosa Noray

Cap de Departament

Català

1 ESO A i B

(Desdoblament)

Desd. Català

2 ESO  A/ B

Català

4 ESO A i B

Català

2 Batxillerat

Laura Aubets Desd. Català

1 ESO A i B

(Desdoblament)

Català

2 ESO B

Desd. Català

3 ESO A

Desd. Català

4 ESO A

Català

1r Batxillerat

Montse Pallàs Català

2 ESO A

Català

3 ESO A i B

INFORMACIÓ

LLIBRES DE TEXT

1r ESO
Arç. Llengua catalana i literatura.
Castellnou. ISBN 978-84-9804-482-9
2n ESO
Boix. Llengua catalana i literatura.
Castellnou. ISBN 978-84-9804-483-6
3r ESO
Om. Llengua catalana i literatura.
Castellnou. ISBN 978-84-9804-484-3
4t ESO
Tell. Llengua catalana i literatura.
Castellnou. ISBN 978-84-9804-485-0

1r BATXILLERAT

Llengua catalana i literatura. Cruïlla. ISBN 978-84-661-1922-1
2n BATXILLERAT
Llengua catalana i literatura. LaGalera / Text. ISBN 978-84-412-1197-3

Vegeu les lectures obligatòries al llistat oficial dels llibres de cada curs.