Notícies del lloc

Picture of Míriam Tomàs
Nova web del centre
by Míriam Tomàs - Friday, 4 March 2016, 2:09 PM
 

Us informem que la nova adreça web del centre, a partir de la que es poden accedir a totes les aplicacions, llibres i espais que utilitzem,  és agora.xtec.cat/iespinedademar
Available courses

Espai per treballar la llengua i literatura catalanes de 1r

Espai per treballar les Ciències Naturals de 1r d'ESO

Espai per treballar les Ciències Naturals de 2n d'ESO

.

Espai per treballar les matemàtiques de 1r d'ESO

Aquí hi haurà les activitats pels alumnes de 2n d'ESO

Espai per treballar les matemàtiques de 3r

Crèdit variable de 2n. d'ESO.

Curs moodle corresponent a l'optativa de 1r d'ESO "El gust per la lectura".

Espai on hi trobareu les instruccions necessàries per poder realitzar com a editors o alumnes diferents activitats: penjar fitxer, enllaçar a: pàgines web, vídeos,...

Espai amb informacions i documentacions pel claustre.

3 Religió

TECNOLOGIES 2n ESO

Tecnologies3r ESO

Informàtica 4t ESO