Notícies del lloc

Picture of Míriam Tomàs
Nova web del centre
by Míriam Tomàs - Friday, 4 March 2016, 2:09 PM
 

Us informem que la nova adreça web del centre, a partir de la que es poden accedir a totes les aplicacions, llibres i espais que utilitzem,  és agora.xtec.cat/iespinedademar
Available courses

Espai per treballar la llengua i literatura catalanes de 1r

Espai per treballar la llengua i literatura catalanes de 2n

Espai per treballar les Ciències Naturals de 1r d'ESO

Espai per treballar les Ciències Naturals de 2n d'ESO

Espai per treballar la Física i Química de 3r d'ESO
Aquest és l'espai que utilitzarem per complementar les activitats de física i química de 4t ESO.

.

Espai per treballar les matemàtiques de 1r d'ESO

Aquí hi haurà les activitats pels alumnes de 2n d'ESO

Espai per treballar les matemàtiques de 3r

JOCS MATEMÀTICS

Crèdit variable de 2n. d'ESO.

Espai on hi trobareu les instruccions necessàries per poder realitzar com a editors o alumnes diferents activitats: penjar fitxer, enllaçar a: pàgines web, vídeos,...

Espai amb informacions i documentacions pel claustre.

Continguts Tecnologia 1er ESO

Espai per treballar la Tecnologia de 2n. d'ESO Taptap