Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

La composició actual del Consell escolar de l’Institut Pere Fontdevila és:

  • Equip de gestió: Salvador Cardona, Lluís Torra, Rosalia Muñoz, Dolors Marina
  • Professors: Pau Vila, Anna Verdaguer, Jaume Casals, Glòria Gorchs, Carme Rota
  • PAS: Medard Castillo
  • alumnes: Eva Camposo, Cristina Subirà, Marià Anglerill
  • pares: Rafi González, Jesús Molina
  • AMPA: Joan Manel Jódar
  • Ajuntament: Roger Ballús

Actes de les reunions del consell escolar.

Més informació.