Organigrama curs 2017-18

EQUIP DIRECTIU

Director Sr. Juan Carlos Merchán
Cap d’Estudis Sr. Federico Herencia
Cap d’Estudis Adjunt (mòduls) Sra. Cristina Merino
Coordinadora Pedagògica Sra. Maria Saura
Secretari Sr. Joan Antoni Sánchez

 

COORDINACIONS

Coordinadora 1r d’ESO Sra. Sara Macías
Coordinadora 2n d’ESO Sra. Mónica Herruz
Coordinadora 3r d’ESO Sra. Esther Ramos
Coordinador 4r d’ESO Sr. David Carracedo
Coordinadora 1r i 2n batxillerat Sra. Loli Muñoz
Coordinador Extraescolars  Sr. José Antonio Martos
Coordinador Informàtica Sr. Juanjo Ortas
Coordinadora Prevenció Riscos Laborals Sra. Anna Teixidó
Coordinador Mediació  Sr. Antoni Orpinell
Coordinador ELIC Sr. Vicent Rico

 

DEPARTAMENTS

CAPS DE DEPARTAMENT

Biologia i Geologia ( seminari) Sra. Isabel Tarjuelo
Ciències Socials (Geografia i Història, Economia, Filosofia , Religió) Sra. Carme Alfaro
Ciències Socials ( seminari ) Sr. Nelo González
Educació Visual i Plàstica  Sr. Javier Portero
Educació Física  Sr. Juan Carlos Pérez
Física i Química  Sra. Loli Muñoz
Ll. Estrangeres (Anglès)  Sra. Rosa Mariana
Ll. Estrangeres ( seminari Francès) Sra. Yvonne Herrero
Llengua i Literatura Catalana Sra. Pilar Garcia
Llengua Castellana i Literatura (i Llengües Clàssiques)  Sr. Joan Esquena
Llengua Castellana i Literatura ( seminari) Sra. Pilar Gràcia
Matemàtiques Sr. Lluís Bruna
Música  Sr. Lluís Pinto
Tecnologia  Sr. Manel Rivera
Psicopedagogia i Orientació  Sr. Óscar Llorente.

TUTORIES DE GRUP

Hores visita pares Grup Tutor/a
 Dilluns 11:45h – 12:45h E1A Sra. Manuela Silva
 Dijous 9:15h – 10:15h E1B Sra. Inés Cazorla
 Dimecres 9:15h – 10:15h E1C Sra. Sara Macías
 Dilluns 12:45h – 13:45h E1D Sra. Eva Morales
 Dijous 10:15h – 11:15h E1E Sra. Mª José Giménez
  Dilluns 10:15h – 11:15h  E2A Sr. Àlex Ros
 Divendres 10:15h – 11:15h  E2B Sra. Carmen Garijo
 Dimarts 9:15h – 10:15h  E2C Sra. Mónica Herruz
 Dimecres 13:45h – 14:45h  E2D Sr. Javier de la Rosa
 Dimarts 12:45h – 13:45h E2E Sra. Toñi Martínez
 Dijous 8:15h – 9:15h E3A Sra. Nuria Piera
 Dijous 12:45h – 13:45h E3B Sr. Clemente Abajo
 Dimarts 11:45h – 12:45h E3C Sra. Esther Ramos
 Dimarts 12:45h – 13:45h E3D Sra. Mar Esteban
 Dimarts 8:15h – 9:15h E3E Sra. Raquel Quintana
 Dimarts 10:15h – 11:15h E4A Sr. Joan Gázquez
 Dimecres 9:15h – 10:15h E4B Sr. Nelo González
 Dimarts 10:15h – 11:15h E4C Sr. David Carracedo
 Dijous 10:15h – 11:15h E4D Sra. Dolors Pedrol
 Dilluns 13:45h – 14:45h E4D Sra. Sílvia Palou
 Dimecres 11:45h – 12:45h  B1A Sra. Teresa Ribé
 Dimecres 11:45h – 12:45h  B1B Sr. Antoni Orpinell
 Dimecres 8:15h – 9:15h B2A Sra. Mariber Peláez
 Dimarts 8:15h – 9:15h B2B Sra. Lluïsa Bruch