Organigrama curs 2016-17

EQUIP DIRECTIU

Director Sr. Juan Carlos Merchán
Cap d’Estudis Sr. Federico Herencia
Cap d’Estudis Adjunt (mòduls) Sra. Cristina Merino
Coordinadora Pedagògica Sra. Maria Saura
Secretari Sr. Joan Antoni Sánchez

 

COORDINACIONS

Coordinadora 1r d’ESO Sra. Cristina Merino
Coordinadora 2n d’ESO Sr. Àlex Ros
Coordinadora 3r d’ESO Sra. Esther Ramos
Coordinador 4r d’ESO Sr. Federico Herencia
Coordinadora 1r i 2n batxillerat Sra. Glòria Naranjo
Coordinador Extraescolars  Sr. José Antonio Martos
Coordinadora Informàtica Sra. Mariber Peláez
Coordinadora Prevenció Riscos Laborals Sra. Anna Teixidó
Coordinador Disciplina Sr. Lluís Pinto/Manel Rivera
Coordinador Mediació Sr. Manuel Juárez

 

DEPARTAMENTS

CAPS DE DEPARTAMENT

Biologia i Geologia ( seminari) Sra. Dolors León
Ciències Socials (Geografia i Història, Economia, Filosofia , Religió) Sra. Carme Alfaro
Educació Visual i Plàstica  Sr. Javier Portero
Educació Física  Sr. Juan Carlos Pérez
Física i Química  Sra. Loli Muñoz
Idiomes (Anglès i Francès)  Sra. Rosa Mariana
Llengua i Literatura Catalana  Sra. Lluïsa Bruch
Llengua Castellana i Literatura (i Llengües Clàssiques)  Sr. Joan Esquena
Llengua Castellana i Literatura ( seminari) Sra. Pilar Gràcia
Matemàtiques  Sr. Josep Maria Alcañiz
Música  Sr. Lluís Pinto
Tecnologia  Sr. Manel Rivera
Psicopedagogia i Orientació

TUTORIES DE GRUP

Hores visita pares Grup Tutor/a
 Dilluns 11:45 – 12:45 hores E1A Sra. Cristina Merino
 Dimarts  10:15 – 11:15 hores E1B Sra. Manuela Silva
 Divendres  9:15 – 10:15 hores E1C Sra. Mònica Herruz
 Dijous 10:15 – 11:15 hores E1D Sra. Maite Trujols
 Dimecres 11:40 – 12:40 hores E1E Sr. David Carracedo
 Divendres 10:15 – 11:15 hores  E2A Sr. Àlex Ros
 Dijous 11:45 – 12:45 hores  E2B Sr. Javier de la Rosa
Dilluns 10:15 – 11:15 hores  E2C Sr. Juanjo Ortas
Dimecres 10:15 – 11:15 hores  E2D Sra. Sara Macías
Dilluns 12:45 – 13:45 hores E2E Sra. Elena Embuena ( Sr. Antoni Quilez)
Dimecres 10:15 – 11:15 hores E3A Sra. Cristina Marimóm
Dimecres 10:15 – 11:15 hores E3B Sra. Ester Ramos
Dilluns 12:45 – 13:45 hores E3C Sra. Isabel Tarjuelo
Dimarts 12:45 – 13:45 hores E3D Sr. Antoni Orpinell
Dimecres 09:30 – 10:30 hores E3E Sra. Toñi Martínez
Dilluns 10:15 – 11:15 hores E4A Sr. Federico Herencia
Dijous 12:45 – 13:45 hores E4B Sr. Nelo González
Dilluns 09:30 – 10:30 hores E4C Sra. Sílvia Palou
 Dilluns 12:45 – 13:45 hores E4D Sra. Dolors Pedrol
 Dilluns 09:15 – 10:15 hores  B1A Sra. Pilar Gràcia
 Dilluns 12:45 – 13:45 hores  B1B  Sra. Mar Esteban
 Divendres 08:15 – 09:15 hores B2A Sra. Lluïsa Bruch
 Dimecres 12:45 – 13:45 hores B2B Sra. Glòria Naranjo