Consell escolar

El Consell Escolar del nostre centre està format per :

 

Càrrec

Nom

Presidenta Sra Montse Pujol
Cap d’Estudis Sr. Lluís Pinto
Cap d’Estudis adjunt Sr. Manel Rivera
Secretari Sr. Joan Antoni Sánchez
Representant del professorat Sr. Nelo González
Sra. Pilar Gràcia
Sra. Mariber Peláez
Sra. Anna Teixidó
Sra. Glòria Naranjo
Sr. David Carracedo Mata
Representant de l’alumnat Maria Poveda
Marina Rodríguez
Jorge Ferreira Roman
Representant de pares i mares Sr. Xavier Pérez Recio
Sra. Rosa Maria Garcia
Sra. Judith Albero
Representant de l’AMPA Sra. Josefa Mª Carretero
Representant del PAS Sr. Miquel Ventura
Representant de l’Ajuntament Sra. Núria Ros

Documents i enllaços relacionats.