Available courses

Curs tecnologia 3r C

Tecnologia 3r ESO grup A

Curs de tecnologia de 3r Eso.

informàtica 4 ESO curs 2013-2014

Treball de Recerca de tecnologia

Curs estiu tastet informàtic

Material complementari per l'alumnat

Curs de ciències per al món contemporani de 1r de batxillerat B

Ampliación de la información contenida en el libro de texto sobre la filosofía de Platón.

Ampliación de los contenidos del capítulo dedicado a la Historia de la filosofía para los cursos de Bachillerato 1º A y 1º B.


Materials de suport de 2n BTX

Reunioions de delegats

Os facilitaré apuntes y criterios de la materia.

Mòdul de 66 hores que s'imparteix a 2n curs del CFGM Farmàcia i Parafarmàcia


Fisiopatologia de segon curs

Curs de 132 hrs corresponent a la UF2 (Recollida, conservació i transport de mostres biològiques) del MP01 (Gestió de mostres biològiques) de 1r curs del CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic


Aquest curs correspon al M4_ Anàlisi bioquímic de primer de Laboratori clínic i biomèdic


En aquest curs trobareu informació relativa a la unitat formativa 1 (Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies) del mòdul 2 (Tècniques generals al laboratori)


Aquest curs l'utilitzarem com a via de comunicació entre la tutora i els alumnes del grup de primer de laboratori curs 2017_18.

Hi haurà un apartat d'informació general, i dos apartats més d'informació que només repercutirà en un subgrup (A o B).

U.D.1.‐ “La pell: Anatomia, fisiologia i patologia”.
U.D.2.‐ “Higiene i prevenció de les patologies de la pell (UPP)”
U.D.3.‐ “Sistema osteomuscular (aparell locomotor i higiene postural)”
U.D.4.‐ “Mobilització i immobilització del pacient”
U.D 5.‐ “Situacions especials;cures d’higiene i mobilització.

UD1‐ Necessitat de respirar.
UD2‐ Necessitat d’alimentar‐se, beure i eliminar.
UD3‐ Necessitat de relació.
UD4‐ El pacient quirúrgic.
UD5‐ El malalt pal∙liatiu i les cures postmortem.


Site news

(No announcements have been posted yet.)