Available courses

informàtica 4 ESO curs 2013-2014

Treball de Recerca de tecnologia

Material complementari per l'alumnat

Ampliación de la información contenida en el libro de texto sobre la filosofía de Platón.

Ampliación de los contenidos del capítulo dedicado a la Historia de la filosofía para los cursos de Bachillerato 1º A y 1º B.


Materials de suport de 2n BTX

Reunioions de delegats

Os facilitaré apuntes y criterios de la materia.

Mòdul de 66 hores que s'imparteix a 2n curs del CFGM Farmàcia i Parafarmàcia


Fisiopatologia de segon curs

Curs de 132 hrs corresponent a la UF2 (Recollida, conservació i transport de mostres biològiques) del MP01 (Gestió de mostres biològiques) de 1r curs del CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic


Aquest curs correspon al M4_ Anàlisi bioquímic de primer de Laboratori clínic i biomèdic


En aquest curs trobareu informació relativa a la unitat formativa 1 (Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies) del mòdul 2 (Tècniques generals al laboratori)


Aquest curs l'utilitzarem com a via de comunicació entre la tutora i els alumnes del grup de primer de laboratori curs 2017_18.

Hi haurà un apartat d'informació general, i dos apartats més d'informació que només repercutirà en un subgrup (A o B).

U.D.1.‐ “La pell: Anatomia, fisiologia i patologia”.
U.D.2.‐ “Higiene i prevenció de les patologies de la pell (UPP)”
U.D.3.‐ “Sistema osteomuscular (aparell locomotor i higiene postural)”
U.D.4.‐ “Mobilització i immobilització del pacient”
U.D 5.‐ “Situacions especials;cures d’higiene i mobilització.

UD1‐ Necessitat de respirar.
UD2‐ Necessitat d’alimentar‐se, beure i eliminar.
UD3‐ Necessitat de relació.
UD4‐ El pacient quirúrgic.
UD5‐ El malalt pal∙liatiu i les cures postmortem.


Site news

(No announcements have been posted yet.)