Batxillerat diürn

Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos cursos acadèmics estructurats en un cicle.

Horari marc de l’alumnat

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

 Currículum

El currículum de Batxillerat s’organitza en tres modalitats:

  • Arts
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

L’institut Pau Vila té autoritzades totes les modalitats llevat de la d’arts.

Exempcions i convalidacions

En determinades circumstàncies, es poden sol·licitar diverses exempcions i convalidacions de matèries. Podeu consultar la informació a l’apartat 3 del següent document: Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

Accés a estudis posteriors

En el moment de la tria de matèries de modalitat caldrà tenir en compte:

Llibres de text

Llibres de text curs 2017-2018