PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS ENSENYAMENTS D’ESO (GESO)

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa en el nostre institut.

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2018 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2016 o 2017.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2018.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2018 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2017-2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Calendari
Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció a la secretaria del centre De l’1 al 14 de febrer de 2018
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 27 de febrer i l’1 de març de 2018
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 2 al 6 de març de 2018
Realització de les proves Durant el mes de març

 

Per més informació al web del departament

En el nostre institut les dates dels exàmens seran:

 

Dimarts 20 de març Dimecres 21 de març
9:00
10:00
Biologia
Català
Física i química
Cultura i valor ètics
Anglès
Socials
10:00
11:00
Matemàtiques
Emprenedoria
Castellà
Projecte de recerca
Informàtica

CIRCULAR INFORMATIVA

Recuperacions de matèries pendents dels cursos anteriors
Benvolguts  pares,
Us informem que les recuperacions de les matèries pendents dels cursos anteriors es faran de la següent manera:
Dimecres, 17 de gener del 2018

 • Durant el matí:
  • Lliurament de les activitats de recuperació de les matèries:
   • Llegeix més»

CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA ANY 2018

Amb data 2 de novembre 2017 es fa públic l’anunci de licitació del contracte de neteja de l’Institut Montsoriu per a l’any 2018.

Les empreses interessades poden trobar l’anunci complert de la licitació, el plec de condicions administratives així com el plec de condicions tècniques en el següent enllaç:

Documentació

La data límit de presentació de proposicions és el dia 17 de novembre de 2017.

Pot ser per correu postal a l’adreça Carrer Dr. Carulla, s/n – 17401 Arbúcies o presencialment, al mateix lloc de 8:00 a 15:00 hores.

Obertura del sobre C del contracte de neteja

L’obertura del sobre C del contracte de neteja de l’Institut Montsoriu es farà el proper dijous dia 30 de novembre a les 10:20 hores a les dependències de l’Institut.

 

COMUNICAT REFERENT AL DIMARTS 3 D’OCTUBRE

Davant els fet ocorreguts aquest passat 1 d’octubre, hi ha convocada una aturada general per demà dimarts dia 3 d’octubre. Davant aquesta situació no podem garantir els serveis mínims, per tant és molt probable que no es pugui obrir l’institut.

Us demanem disculpes per la poca concreció i retard en el comunicat, però és un tema aliè a nosaltres. 

Cordialment,

La Direcció

COMUNICAT AMPA

 

 

Benvolgudes famílies,

Davant la desproporció i la brutalitat de les actuacions policials d’ahir, que van impedir l’exercici democràtic del dret a decidir, l’AMPA donem suport a la convocatòria d’una gran aturada de país demà dimarts dia 3 d’octubre.

Us animem a donar conjuntament una resposta que reflecteixi la indignació de totes aquelles persones que, amb independència de posicionaments personals davant la convocatòria de l’1-O, compartim el profund disgust i indignació per la brutal repressió i la vulneració dels nostres drets fonamentals al llarg del dia d’ahir.

 

Atentament ,

L´ampa  IES Montsoriu