Llibres de text IDDINK

DATA OPERATIVA
07/07/2017
Retorn d’ecoBooks dels alumnes, Hora: 10:30h a 14h + 15h a 17h, Lloc: Aula 3

07/07/2017
Ajuda a les comandes, Hora: 10:30h a 14h + 15h a 17h, Lloc: Aula 2

06/09/2017
Retorn d’ecoBooks dels alumnes, Hora: 10h a 13:30h, Lloc: Aula 3

carta

com comprar

com comprar 2