Exàmens de matèries pendents (recuperació CURS 17-18)

Segons les instruccions d’inici de curs, l’ alumnat d’ESO i 1r de Batxillerat que hagi obtingut una avaluació negativa en alguna  matèria de cursos anteriors, ha de presentar-se a les proves de matèries pendents que es realitzaran en el centre durant el curs 2017-1018.

L’horari de la realització de les proves és el següent:

DEPARTAMENT CIÈNCIES SOCIALS Dimecres 17 de gener 13h 30

(dossier + examen)

DEPARTAMENT LLENGUA ANGLESA Dimecres 24 de gener 13h 30

(dossier + examen)

DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES Dimecres 31 de gener 13h 30

Batxillerat (examen)

ESO (examen + dossier)

DEPARTAMENT CASTELLÀ I CLÀSSIQUES Dimecres 7 de febrer 13h 30

(examen)

DEPARTAMENT CIÈNCIES NATURALS Dimarts 13 de febrer

(lliurament de dossier)

DEPARTAMENT TECNOLOGIA Dimarts 13 de febrer

(lliurament de dossier)

DEPARTAMENT ED.FÍSICA

Dimecres 14 de febrer 13h 30

DEPARTAMENT CATALÀ Divendres 16 de febrer  13h 30

(dossier + examen)

DEPARTAMENT MÚSICA I PLÀSTICA Divendres 23 de febrer  13h 30

Música-  lliurament de dossier

Divendres  9 de març     13h 30

(Plàstica)