Exàmens extraordinaris setembre 16-17

Segons les instruccions d’inici de curs, l’ alumnat d’ESO i 1r de Batxillerat que hagi obtingut una avaluació negativa en alguna  matèria ha de presentar-se a les proves extraordinàries  que es realitzaran en el centre els dies 1, 4 i 5 de setembre de 2017.

L’horari de la realització de les proves és el següent:

1r ESO

Divendres 1 de setembre Dilluns 4 de setembre Dimarts 5 de setembre
9 – 10:15h LL.Castellana – Aula 1 CC. Naturals – Aula 1
10:15-11:30 h Anglès – Aula 1 Matemàtiques – Aula 1 Tecnologia – Aula 1
11:30- 12:45h LL.Catalana- Aula 1 Cc.Socials – Aula 1 Ed. Física – Pavelló
12:45-14:00h C.i valors ètics – Aula 1 Música/Plàstica- Aula 1

2n ESO

Divendres 1 de setembre Dilluns 4 de setembre Dimarts 5 de setembre
9 – 10:15h LL.Castellana – Aula 2 CC. Naturals – Aula 2
10:15-11:30 h Anglès – Aula 2 Matemàtiques – Aula 2 Tecnologia – Aula 2
11:30- 12:45h LL.Catalana- Aula 2 Cc.Socials – Aula 2 Ed. Física – Pavelló
12:45-14:00h C.i valors ètics – Aula 2 Plàstica- Aula 2

3r ESO

Divendres 1 de setembre Dilluns 4 de setembre Dimarts 5 de setembre
9 – 10:15h LL. Castellana –Aula 3 CC. Naturals –Aula 3
10:15-11:30 h Anglès –Aula 3 Matemàtiques –Aula 3 Tecnologia –Aula 3
11:30- 12:45h LL. Catalana – Aula 3 CC. Socials –Aula 3
12:45-14:00h C.i valors ètics – Aula 3 Música – Aula 3  Ed.Física – Pavelló

4t ESO

Divendres 1 de setembre Dilluns 4 de setembre Dimarts 5 de setembre
9 – 10:15h LL. Castellana –Aula 14 Informàtica –Aula 14
10:15-11:30 h Anglès –Aula 14 Matemàtiques –Aula 14 Tecnologia/Biologia-Geologia/Humanitats/ Visual i Plàstica–Aula 14
11:30- 12:45h LL. Catalana – Aula 14 CC. Socials –Aula 14 Física i Química/ Llatí /Informàtica/C.C.Aplicades al món professional–Aula 14
12:45-14:00h C.i valors ètics – Aula 1 Música/Francès– Aula 14 Ed.Física – Pavelló

1r Batx A

Divendres 1 de setembre Dilluns 4 de setembre Dimarts 5 de setembre
9 – 10:15h Anglès – aula 15 (L’examen d’anglès començarà a les 8:30h) Física – Aula 15
10:15-11:30 h C.C.al món contemporani – Aula 15 Ll.Catalana – aula 15

 

Biologia/Tecno Industrial – aula 15
11:30- 12:45h Ll. Castellana – Aula 15 Filosofia – aula 15 Ed. Física – Pavelló
12:45-14:00h Química/ Dibuix Tècnic – aula 15 Matemàtiques – Aula 15

1r Batx B

Divendres 1 de setembre Dilluns 4 de setembre Dimarts 5 de setembre
9 – 10:15h Anglès – Aula 15 (L’examen d’anglès començarà a les 8:30h) Grec /Economia /Sociologia/

Lit.castellana/Psicologia– Aula 15

10:15-11:30 h C.C.al món contemporani – Aula 15 Ll.Catalana – Aula 15

 

Econ. Empr.-aula 15
11:30- 12:45h Ll. Castellana -Aula 15 Filosofia – Aula 15 Ed. Física – Pavelló
12:45-14:00h Història – Aula 15 Matemàtiques aplic. CCSS/ Llatí – Aula 15

Captura