TROBADES PARES-EQUIP DOCENT

Dates de les trobades:
21 desembre: 2n batxillerat
11 gener: 1r batxillerat
18 gener: 1r ESO i 4t ESO
25 gener: 2n ESO i 3r ESO

distribucio-profes-reunió-pares-4t-ESO-2017

distribucio-profes-reunio-pares-1r-ESO-2017

Horari de les trobades: 15-16h
Objectiu: millorar la relació famílies-institut i informar breument els pares del seguiment del seu fill/a.
Metodologia: cada professor té assignada una aula i els pares van a parlar amb el professor que els interessa durant uns minuts. És important respectar el temps: màxim 3-5’ per família. Si cal més temps, es pot citar la família per un altre dia. Per evitar problemes en el temps d’espera, s’ha establert que no es pot demanar tanda.
Material: el professorat tindrà a disposició dels pares i mares material i documentació diversa, per si fa falta, com ara les qualificacions obtingudes fins ara, notes de classe, comentaris d’actitud, mostres d’exàmens fets, treballs, etc.
Recuperacions: en el cas de l’alumnat que tingui alguna assignatura pendent del 1r trimestre, es pot aprofitar per informar la família del sistema de recuperació establert.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El dia vuit de novembre de 2016 es van convocar eleccions al Consell Escolar del centre dels diversos sectors de la Comunitat Educativa: professors, alumnes, pares i mares i personal d’administració i serveis (PAS).

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la Comunitat Educativa en el govern del centre. En el cas del nostre centre, el nombre de representants que renoven en la present convocatòria són 3 professors, 2 alumnes, 1 pare o mare  i 1 una persona del PAS.

Finalment, el dia 4 de desembre de 2016, van acabar les votacions i es va saber el nom dels nous representants durant els propers quatre anys. Són els següents:

Alumnes: Johana Fernández (batxillerat) i Estel Centelles (3r d’ESO)

Pares: Carme Valderrama (mare de Jan Pàmies).

Professors: Monica Serrano, Magda Navarro i Monica Lizarte

PAS:Raquel Lumbreras

Els desitgem molta sort!

Iker Garcia

Ermengol Colom