ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

S’han convocat eleccions al Consell Escolar del centre pels diversos sectors de la Comunitat Educativa: professors, alumnes, pares i mares d’alumnes i personal d’administració i serveis (PAS).
El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la Comunitat Educativa en el govern del centre.… Llegeix més»

Vaga d’estudiants del 26 d’octubre 2016

Pel dimecres 26 d’octubre ha estat convocada una vaga d’estudiants.

El professorat no fa vaga. Per tant el centre i el transport escolar funcionarà amb normalitat.

L’alumnat de batxillerat pot exercir el dret de vaga previa notificació a la Direcció.

L’alumnat de 3r i 4t d’ESO pot exercir el dret de vaga prèvia notificació a la Direcció i amb l’autorització dels pares. Aquesta autorització cal que la tinguin degudament signada a l’agenda escolar.

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no té dret de vaga.