PROJECTE ROBA SOLIDÀRIA

Durant els dies dilluns 20 i dimarts 21 de febrer, els primers 10 minuts de l’hora del pati es farà una exposició i venda de roba (nova, semi nova, que s’hagi fet petita) en bon estat.
Tot l’alumnat que en vulgui portar, ho podrà fer (màxim 3 peces)i, per cada peça de roba que porti, rebrà 1 MOLÍ (moneda creada especialment per aquest projecte).
Aquest serà el preu també per comprar una peça de roba (màxim 3 peces).
Si es vol comprar una peça de roba i no es té MOLINS, es podrà fer de la següent forma:
L’alumne/a s’apuntarà en una llista i es pagarà fent un favor a l’ Institut (quan el/la tutor/a, o bé un professor/a o bé alguna persona de l’equip directiu ho demani).
Dates del projecte:
– Recollida de roba: Dimecres 15 i dijous 16 de febrer de 8 a 9 a consergeria.
– Exposició i venda: Dilluns 20 i dimarts 21 de febrer.
– Horari i lloc: hora del pati a la baixada i passadís del gimnàs.

Tota la roba que no es vengui, es portarà posteriorment a Càritas.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

robasolidaria

1r ESO FA UNA BATUCADA AMB INSTRUMENTS RECICLATS

L’últim dia del primer trimestre, els alumnes de primer van fer una batucada amb elements reciclats. Aquesta activitat es va treballar des de tres assignatures: Informàtica, Tecnologia i Música.

L’instrument havia de reunir tres condicions:

  1. Havia de ser reciclat.
  2. Havia de ser semblant a l’instrument original i havia de fer un so semblant.
  3. S’havia de fer a casa.

A música aprenien a tocar l’instrument, a tecnologia aplicaven el procés tecnològic, i a informàtica els ensenyaven a fer un power point.

Cada classe de primer va fer grups de cinc persones. A casa seva van crear un instrument amb materials reciclats i després, van preparar una exposició oral del seu instrument que els havia tocat, de la batucada i de la seva història.

el vídeo de la batucada

Per saber-ne més coses de la batucada…

Text: Laura Pinyol i Anna Font, 1r ESO

Vídeo: Ariadna Díaz i Montserrat Martín, 1r ESO

TROBADES PARES-EQUIP DOCENT

Dates de les trobades:
21 desembre: 2n batxillerat
11 gener: 1r batxillerat
18 gener: 1r ESO i 4t ESO
25 gener: 2n ESO i 3r ESO

Horari de les trobades: 15-16h
Objectiu: millorar la relació famílies-institut i informar breument els pares del seguiment del seu fill/a.
Metodologia: cada professor té assignada una aula i els pares van a parlar amb el professor que els interessa durant uns minuts. És important respectar el temps: màxim 3-5’ per família. Si cal més temps, es pot citar la família per un altre dia. Per evitar problemes en el temps d’espera, s’ha establert que no es pot demanar tanda.
Material: el professorat tindrà a disposició dels pares i mares material i documentació diversa, per si fa falta, com ara les qualificacions obtingudes fins ara, notes de classe, comentaris d’actitud, mostres d’exàmens fets, treballs, etc.
Recuperacions: en el cas de l’alumnat que tingui alguna assignatura pendent del 1r trimestre, es pot aprofitar per informar la família del sistema de recuperació establert.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El dia vuit de novembre de 2016 es van convocar eleccions al Consell Escolar del centre dels diversos sectors de la Comunitat Educativa: professors, alumnes, pares i mares i personal d’administració i serveis (PAS).

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la Comunitat Educativa en el govern del centre. En el cas del nostre centre, el nombre de representants que renoven en la present convocatòria són 3 professors, 2 alumnes, 1 pare o mare  i 1 una persona del PAS.

Finalment, el dia 4 de desembre de 2016, van acabar les votacions i es va saber el nom dels nous representants durant els propers quatre anys. Són els següents:

Alumnes: Johana Fernández (batxillerat) i Estel Centelles (3r d’ESO)

Pares: Carme Valderrama (mare de Jan Pàmies).

Professors: Monica Serrano, Magda Navarro i Monica Lizarte

PAS:Raquel Lumbreras

Els desitgem molta sort!

Iker Garcia

Ermengol Colom