Matrícula Batxillerat 2016-2017

del 5 al 12 de juliol en horari de 9 a 13h

L’alumnat que és nou al centre  cal que aporti el resguard del títol d’ESO.

L’alumnat que ha estat al centre el curs 2015-2016 ha de portar la documentació que se’ls va entregar a final de curs.

L’alumnat que repetirà total o parcialment 2n de Batxillerat ha de formalitzar la matrícula entre el 5 i el 12 de juliol.

Aquells alumnes que tinguin assignatures pendents de recuperació pel setembre disposaran d’un periode de matriculació extraordinari entre el 7 i el 9 de setembre.

ÈXIT AMB LA INICIATIVA “PINTEM L’INSTITUT”

La Comissió de convivència va proposar aquesta iniciativa basant-se en un projecte dissenyat per Joan Romaguera. Els objectius principals d’aquesta iniciativa han estat: implicar a l’alumnat en la millora de l’institut, cooperar per aconseguir un objectiu comú, fer a l’alumnat protagonista dels canvis, donar color a l’institut i generar noves sensacions. Per tirar endavant aquesta iniciativa es va fer la proposta davant de la comissió de delegats i van ser ells els encarregats de transmetre la idea als respectius grups classe.

Enhorabona a tots i totes!