Consell escolar

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

 

Podreu obtenir tota la informació de referència a l’enllaç següent.

Al nostre centre el Consell Escolar el formen els següents consellers:

**** pendent d’actualització : Setembre de 2016 *****